Chủ nhật,  28/05/2023

Nghị định 51: Gió mới ở xứ Lạng

LSO-Bắt đầu từ 1/1/2011, Nghị định 51 của Chính phủ về chế độ tự in hoá đơn của doanh nghiệp có hiệu lực. Ngay từ bây giờ ngành thuế đã triển khai đồng bộ việc tuyên tuyền, thực hiện. Theo tiến độ sẽ đảm bảo đưa hoá đơn mới vào lưu thông đúng hạn.Với nhiều tỉnh thành trong cả nước, việc doanh nghiệp đủ điều kiện tự in hoá đơn, phát hành hoá đơn chắc không có gì đáng bàn. Nhưng riêng với các tỉnh biên giới trong đó có Lạng Sơn, việc tự in, tự phát hành, tự chịu trách nhiệm để quản lý theo chức năng là một bước ngoặt. Bởi ở Lạng Sơn có nhiều chính sách tác động đến hoá đơn chứng từ, như hưởng ưu đãi vào Khu kinh tế Đồng Đăng- Lạng Sơn, chính sách thuế kích cầu, và đặc biệt là thực hiện Quyết định 254 quy định trao đổi mua bán hàng hoá của cư dân biên giới. Từ quyết định này, rất nhiều đối tượng lách luật để buôn lậu, phát hành hoá đơn không hợp lệ. Thực hiện Nghị định 51 như một làn gió mới làm thay đổi cách...

LSO-Bắt đầu từ 1/1/2011, Nghị định 51 của Chính phủ về chế độ tự in hoá đơn của doanh nghiệp có hiệu lực. Ngay từ bây giờ ngành thuế đã triển khai đồng bộ việc tuyên tuyền, thực hiện. Theo tiến độ sẽ đảm bảo đưa hoá đơn mới vào lưu thông đúng hạn.
Với nhiều tỉnh thành trong cả nước, việc doanh nghiệp đủ điều kiện tự in hoá đơn, phát hành hoá đơn chắc không có gì đáng bàn. Nhưng riêng với các tỉnh biên giới trong đó có Lạng Sơn, việc tự in, tự phát hành, tự chịu trách nhiệm để quản lý theo chức năng là một bước ngoặt. Bởi ở Lạng Sơn có nhiều chính sách tác động đến hoá đơn chứng từ, như hưởng ưu đãi vào Khu kinh tế Đồng Đăng- Lạng Sơn, chính sách thuế kích cầu, và đặc biệt là thực hiện Quyết định 254 quy định trao đổi mua bán hàng hoá của cư dân biên giới. Từ quyết định này, rất nhiều đối tượng lách luật để buôn lậu, phát hành hoá đơn không hợp lệ. Thực hiện Nghị định 51 như một làn gió mới làm thay đổi cách quản lý, thực thi chính sách thuế ở Lạng Sơn. Để chủ động vận dụng những yếu tố tích cực trên cơ sở đặc điểm tình hình địa bàn, Cục thuế Lạng Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ.
Cán bộ Cục Thuế Lạng Sơn cấp phát tài liệu Nghị định 51
Ngay sau khi có Thông tư 153 hướng dẫn thi hành Nghị định 51, Cục thuế đã tăng cường công tác hỗ trợ qua điện thoại, hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác thông tin từ cổng thông tin thuế để nắm bắt tinh thần Nghị định. Cục đã mở lớp tập huấn tuyên truyền cho tất cả lãnh đạo các chi cục, đội tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế và cán bộ toàn Văn phòng Cục. Sau lớp cán bộ chủ chốt, Cục tiếp tục tập huấn cho các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý, và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Các chi cục phải mở 2 lớp tập huấn về Nghị định, đảm bảo 100% doanh nghiệp nắm bắt được việc tự in, phát hành hoá đơn và xử lý vi phạm. Cục cũng thẩm định các cơ sở in trên địa bàn, hướng dẫn, cung cấp địa chỉ các doanh nghiệp đủ tính pháp lý để in hoá đơn cho doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp, mục tiêu của Cục là tập trung thông thoáng về mặt thủ tục nhưng chặt ở khâu hậu kiểm, nhất là đối với các doanh nghiệp, cơ sở in phát hành hoá đơn bán lẻ cung ứng dịch vụ.
Theo ông Vũ Trung Dũng, Trưởng phòng Hỗ trợ Tuyên truyền chính sách thuế, việc tự in hoá đơn là giao một phần quyền tự chủ cho doanh nghiệp, với những doanh nghiệp không chấp hành nghiêm sẽ phải xử phạt nặng để răn đe giáo dục. Khi phát hành hoá đơn, cơ sở in sẽ giữ lại bản kẽm, phôi in qua đó doanh nghiệp phải tự bảo mật, chịu trách nhiệm với hoá đơn của mình phát hành, cơ quan thuế khi phát hiện vi phạm chỉ cần lần theo gốc và xử lý. Tuy nhiên để quản lý chặt nguồn hoá đơn, không riêng cơ quan thuế làm, mà cần sự tự giác của doanh nghiệp, hợp tác của các cơ quan chuyên môn khác và sự phát hiện của quần chúng nhân dân. Việc tự phát hành, tự chịu trách nhiệm là sự tin cậy của Nhà nước với doanh nghiệp, đáp lại điều ấy doanh nghiệp cũng phải xứng đáng là những doanh nghiệp được tin cậy. Qua việc tuyên truyền Nghị định 51, phần lớn các doanh nghiệp đủ điều kiện đã rất nhanh tiếp cận và chuẩn bị thực hiện đúng theo tiến độ. Chị Hoàng Thị Thanh, Doanh nghiệp tư nhân Phú Quý cho biết, Nghị định 51 là một bước tiến dài trong cách quản lý, doanh nghiệp không còn phải lo việc mua, đăng ký hoá đơn mà tự chủ, đây là một bước thông thoáng để phát triển, khi đã tự in hoá đơn các doanh nghiệp cũng nghiêm túc chấp hành, tránh làm trái để ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chính mình. Còn hơn 1 tháng nữa Nghị định 51 sẽ có hiệu lực, đây sẽ là một bước ngoặt mới trong quản lý, phát hành hoá đơn. Các cơ quan quản lý cũng có điều kiện nắm bắt tốt hơn việc phát hành của các doanh nghiệp, qua đó sẽ có điều kiện kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc phát hành hoá đơn lách luật để buôn lậu.

Với việc triển khai đồng bộ Nghị định, sự ủng hộ của các doanh nghiệp tin rằng việc thực hiện Nghị định 51 sẽ thu được kết quả như mong đợi, đưa quản lý hoá đơn đi vào nền nếp theo mô hình chức năng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ và phát triển.

Đông Bắc