Thứ bảy,  03/06/2023

Năm 2010 xử phạt khoảng năm tỷ đồng về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Trong ba ngày từ 11 đến 13-11, tại TP Lạng Sơn, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và 56 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ.Đây là hội nghị thường niên nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước và định hướng kế hoạch hoạt động những năm tiếp theo. Hội nghị năm nay tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ cho hoạt động này. Năm nay, hội nghị tập trung thảo luận vào ba chuyên đề chính: tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Trung ương và địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; bảo hộ, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.Báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp năm 2010 cho thấy, các vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu...

Trong ba ngày từ 11 đến 13-11, tại TP Lạng Sơn, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và 56 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ.

Đây là hội nghị thường niên nhằm tổng kết, đánh giá một năm triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước và định hướng kế hoạch hoạt động những năm tiếp theo. Hội nghị năm nay tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ cho hoạt động này. Năm nay, hội nghị tập trung thảo luận vào ba chuyên đề chính: tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Trung ương và địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; bảo hộ, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

Báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp năm 2010 cho thấy, các vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại các địa phương chủ yếu tập trung vào đối tượng nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, vốn là các đối tượng dễ tiếp cận.

Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết, năm 2010 trên phạm vi cả nước có 1632 vụ bị xử lý về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu sản phẩm với tổng số tiền phạt gần năm tỷ đồng. Mặc dù số vụ vi phạm về quyền đối với nhãn hiệu sản phẩm năm nay ít hơn năm 2009 nhưng số tiến phạt lại tăng gấp đôi. Số vụ xâm phạm về quyền với kiểu dáng công nghiệp bị xử lý trong năm 2010 cũng tăng so với năm ngoái (215 vụ), song tổng số tiền phạt giảm xuống (800 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với năm 2009. Các vụ việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 6-2010, các tỉnh mới xử lý 11 vụ cạnh tranh không lành mạnh, giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái với tổng số tiền phạt là 68,5 triệu đồng.

Theo Nhandan