Thứ năm,  01/06/2023

Cho phá sản Công ty Thương mại và Du lịch Đác Nông

Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông ngày 15-11 cho biết, UBND tỉnh vừa họp và có kết luận chính thức về việc giải thể Công ty Thương mại và Du lịch Đác Nông. Hiện nay, công ty đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.Cùng với việc cho công ty tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo công ty khẩn trương bàn giao nguyên trạng Trung tâm Du lịch Đray Sáp cho Chi cục Kiểm tỉnh quản lý; giao các ngành chức năng liên quan của tỉnh xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh mới tại Trung tâm Du lịch Đray Sáp cũng như việc thanh toán phần kinh phí còn nợ cho đơn vị thi công trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.Về 15 cán bộ, công nhân làm việc tại Trung tâm Du lịch Đray Sáp, trước mắt UBND tỉnh Đác Nông giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp nhận và trả lương. Về lâu dài, tỉnh sẽ giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh nghiên cứu, đề xuất...

Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông ngày 15-11 cho biết, UBND tỉnh vừa họp và có kết luận chính thức về việc giải thể Công ty Thương mại và Du lịch Đác Nông. Hiện nay, công ty đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cùng với việc cho công ty tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo công ty khẩn trương bàn giao nguyên trạng Trung tâm Du lịch Đray Sáp cho Chi cục Kiểm tỉnh quản lý; giao các ngành chức năng liên quan của tỉnh xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh mới tại Trung tâm Du lịch Đray Sáp cũng như việc thanh toán phần kinh phí còn nợ cho đơn vị thi công trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về 15 cán bộ, công nhân làm việc tại Trung tâm Du lịch Đray Sáp, trước mắt UBND tỉnh Đác Nông giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp nhận và trả lương. Về lâu dài, tỉnh sẽ giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét bố trí việc làm cho cán bộ, công nhân viên của công ty tại các đơn vị thích hợp.

Công ty Thương mại-Du lịch Đác Nông được thành lập năm 2004, ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại-du lịch, công ty còn được tỉnh giao quản lý, bảo vệ gần 1.800 ha rừng đặc dụng Đray Sáp và kinh doanh du lịch tại Trung tâm Du lịch Đray Sáp. Tuy nhiên, sau gần bảy năm hoạt động, công ty liên tục làm ăn thua lỗ và đến nay mất khả năng thanh toán các khoản nợ lên đến hàng tỷ đồng, đồng thời còn nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của cán bộ, công nhân viên trong công ty lên đến hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Đray Sáp, để hơn 253 ha rừng đặc dụng bị phá trái phép và tài nguyên rừng tại khu rừng đặc dụng này bị suy giảm nghiêm trọng…

Trước đó, UBND tỉnh Đác Nông cũng đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.688 ha ha rừng đặc dụng và đất lâm nghiệp thuộc Khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp do Công ty Thương mại và Du lịch Đác Nông quản lý giao về cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý.

Theo Nhandan