Thứ ba,  06/06/2023

Hội Làm vườn Văn Quan: Đoàn kết – giúp đỡ – cùng phát triển

LSO-Hội Làm vườn (HLV) Văn Quan từ nhiều năm qua đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát triển nghề làm vườn truyền thống, tạo việc làm và thu nhập cho hội viên và người dân trên địa bàn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp. Phát triển kinh tế vườn rừng, nuôi trồng thuỷ sản là một trong những thế mạnh của huyện Văn Quan. Tuy nhiên, những năm trước, tiềm năng này chưa được bà con khai thác hiệu quả. Từ khi huyện có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, cùng sự góp sức của HLV, bức tranh nông nghiệp, nông thôn của địa phương đã có nhiều khởi sắc.Chăm sóc rau vụ đông ở xã Tân Liên (Cao Lộc) - Ảnh: Thanh SơnKhánh Khê trước kia là xã khó khăn của huyện. Ngoài hỗ trợ của Chương trình 135 đầu tư xây dựng hạ tầng, phong trào phát triển kinh tế vườn rừng đã góp phần đem lại cuộc sống mới cho bà con nơi đây. Với dân số trên 1.600 người, thế mạnh là nông – lâm nghiệp, Khánh Khê hội đủ các...

LSO-Hội Làm vườn (HLV) Văn Quan từ nhiều năm qua đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát triển nghề làm vườn truyền thống, tạo việc làm và thu nhập cho hội viên và người dân trên địa bàn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.
Phát triển kinh tế vườn rừng, nuôi trồng thuỷ sản là một trong những thế mạnh của huyện Văn Quan. Tuy nhiên, những năm trước, tiềm năng này chưa được bà con khai thác hiệu quả. Từ khi huyện có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng – vật nuôi, cùng sự góp sức của HLV, bức tranh nông nghiệp, nông thôn của địa phương đã có nhiều khởi sắc.
Chăm sóc rau vụ đông ở xã Tân Liên (Cao Lộc) – Ảnh: Thanh Sơn
Khánh Khê trước kia là xã khó khăn của huyện. Ngoài hỗ trợ của Chương trình 135 đầu tư xây dựng hạ tầng, phong trào phát triển kinh tế vườn rừng đã góp phần đem lại cuộc sống mới cho bà con nơi đây. Với dân số trên 1.600 người, thế mạnh là nông – lâm nghiệp, Khánh Khê hội đủ các điều kiện để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Nhờ thực hiện triệt để phương châm giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ, đến nay, xã đã phủ xanh hơn 90% diện tích đất lâm nghiệp. HLV xã được giao nhiệm vụ hướng dẫn bà con phát triển kinh tế vườn rừng, kết hợp với mô hình VAC để nâng cao thu nhập. Tính từ năm 2006 đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 225,74 ha/năm, tổng sản lượng lương thực đạt 686,4 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 409/kg/ người/năm, tăng đáng kể so với các năm trước đây. Thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/ người/ năm. Đời sống đại bộ phận người dân đã cơ bản được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng có nhiều đổi mới, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường luôn đạt 100%, người dân thường xuyên được tiếp cận với các dịch vụ y tế, đối tượng chính sách được quan tâm… Nói về những thành quả trong phát triển kinh tế VAC, người dân huyện Văn Quan đều nhắc đến vai trò của HLV. Thời gian qua, HLV huyện đã làm tốt công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các hộ dân bằng nhiều biện pháp như: tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cách chăn nuôi gà thả vườn, nuôi nhím, chăn nuôi lợn nái và nuôi cá lồng, thực hiện các mô hình điểm, đưa các loại giống lúa ngô mới có năng suất cao vào sản xuất tại các xã Khánh Khê, Lương Năng, Tri Lễ và Xã Việt Yên.. Nhờ đó, phong trào làm VAC, VACR ngày càng được hội viên và nông dân hưởng ứng, qua đó khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Với 22 chi hội, 388 hội viên thời gian qua hội đã triển khai thực hiện được 187 cuộc tập huấn và phát tài liệu về quy trình kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, kiến thức phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và chính sách vay vốn phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Hoạt động của hội được lồng ghép với hoạt động Hội nông dân, do đó góp phần tích cực thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế VAC ngày càng phát triển, chính nhờ vậy mà huyện Văn Quan đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi, thu nhập bình quân từ 60-100 triệu đồng /năm/hộ.
Nét nổi bật trong hoạt động của HLV huyện Văn Quan chính là khơi dậy phong trào nuôi trồng thủy sản của nhân dân. Trong tổng số 388 hội viên trên địa bàn huyện thì số hội viên tham gia nuôi trồng thủy sản chiếm khá nhiều. Các hội viên này đã đóng góp tích cực vào việc mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản, từng bước đưa thuỷ sản trở thành lĩnh vực mạnh của huyện. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hội, đây chỉ là các mô hình trang trại hộ gia đình mang tính tự phát, cần phải tiếp tục có sự định hướng và đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững và hành động thiết thực trong thời gian tới là HLV huyện tiếp tục sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học cho cán bộ, hội viên, củng cố và phát triển đạt 70% số xã, thị trấn có tổ chức hội làm vườn, đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động theo yêu cầu và nguyện vọng của hội viên, phối hợp với các chương trình mục tiêu từng bước tiến hành cải tạo vườn tạp, phát triển các loại vườn đồi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi nhằm thúc đẩy phong trào VAC ở các vùng sâu, vùng xa, tạo được sự đồng thuận giữa các vùng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn.

Tiềm năng phát triển kinh tế VAC trên toàn tỉnh nói chung và Văn Quan nói riêng còn rất lớn, nếu khai thác tốt tiềm năng này sẽ đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, và trên hết là góp phần đem lại sự no ấm, giàu có cho mỗi gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh. Bằng những mô hình cụ thể, HLV huyện Văn Quan đã giúp đồng bào các dân tộc nơi đây đánh thức tiềm năng đất đai, xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp đạt hiệu quả cao, từng bước vươn lên xoá nghèo, làm giàu chính đáng.

Trí Dũng