Thứ năm,  01/06/2023

Dự án cơ sở hạ tầng Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 tiến độ chậm

LSO- Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ. Do vậy, ngay sau khi nhận chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện chương trình theo đúng quy trình. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa đạt yêu cầu. Năm 2010, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã 135 trên địa bàn tỉnh là trên 78,5 tỷ đồng, để thực hiện thanh toán vốn các dự án hoàn thành, thực hiện các dự án chuyển tiếp và khởi công mới tổng số 203 công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn 61 xã đặc biệt khó khăn và 35 xã khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn. Đến tháng 10/2010, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 toàn tỉnh mới giải ngân được trên 24,3 tỷ đồng, đạt 31,1% so với kế hoạch, trong đó riêng thanh toán vốn và giải ngân các dự án chuyển tiếp của năm 2009 sang đã là...

LSO- Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ. Do vậy, ngay sau khi nhận chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện chương trình theo đúng quy trình. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa đạt yêu cầu. Năm 2010, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã 135 trên địa bàn tỉnh là trên 78,5 tỷ đồng, để thực hiện thanh toán vốn các dự án hoàn thành, thực hiện các dự án chuyển tiếp và khởi công mới tổng số 203 công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn 61 xã đặc biệt khó khăn và 35 xã khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn. Đến tháng 10/2010, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 toàn tỉnh mới giải ngân được trên 24,3 tỷ đồng, đạt 31,1% so với kế hoạch, trong đó riêng thanh toán vốn và giải ngân các dự án chuyển tiếp của năm 2009 sang đã là trên 8,7 tỷ đồng với 54/81 công trình được thanh toán. Như vậy có thể thấy, tiến độ và khối lượng giải ngân đối với hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn chương trình 135 là rất thấp và chậm tiến độ.
Thi công công trình đường giao thông thuộc thôn Na Hình xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng

Theo lộ trình của Chương trình 135 đến năm 2010, số xã được giao chủ đầu tư dự án cơ sở hạ tầng phải đạt 100%, tuy nhiên đến năm 2010 toàn tỉnh mới giao các xã đặc biệt khó khăn làm chủ đầu tư được 40/61 xã, đạt 65,6% so với lộ trình. Mục tiêu của việc giao các xã đặc biệt khó khăn làm chủ đầu tư là nhằm nâng cao năng lực quản lý công trình của cán bộ cấp xã, từng bước làm tốt chức năng làm chủ đầu tư công trình được giao. Để thực hiện được mục tiêu này, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức rất nhiều buổi tập huấn về quản lý đầu tư xây dựng công trình nhưng hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng, tập huấn chưa cao, năng lực của cán bộ làm quản lý dự án ở cơ sở vẫn còn nhiều bất cập. Điều này cũng là nguyên nhân chính dẫn tới tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010 trên phạm vi toàn tỉnh đạt thấp so với kế hoạch. Trong tổng số 123 công trình khởi công mới của năm 2010, thì số công trình giao xã làm chủ đầu tư là 89 công trình, chiếm 73%. Về tiến độ đối với các công trình khởi công mới đến tháng 10/2010, toàn tỉnh có 71 công trình đang thi công xây dựng, 38 công trình đã hoàn thành nghiệm thu và còn 14 công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Trong đó, số công trình giao thông do xã làm chủ đầu tư là 58 công trình, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng chợ mới và san ủi mặt bằng giao xã làm chủ đầu tư là 28 công trình. Tiến độ thực hiện chậm, bên cạnh nguyên nhân do năng lực cán bộ quản lý thực hiện dự án hạn chế còn một phần do nguyên nhân chủ quan là các huyện, xã lập các thủ tục hồ sơ và đơn vị thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm định hồ sơ còn chậm. Huyện Lộc Bình là một trong các đơn vị có số công trình khởi công mới hoàn thành đạt khá tới 7/14 công trình gồm 5 công trình giao thông, 1 công trình điện và 1 công trình nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các dự án lại đạt rất thấp, mới đạt 12,4%, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010. Đối với huyện Bình Gia, số công trình xây dựng mới là 24 công trình, đến hết 9 tháng mới khởi công được 15 công trình và có 9 công trình đã hoàn thành, nhưng kết quả giải ngân mới được trên 5,8 tỷ đồng/16,2 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, bằng 35,9% kế hoạch.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2010 thuộc nguồn vốn Chương trình 135, từ nay tới cuối năm, các chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các hồ sơ hoàn công, thực hiện thanh quyết toán các công trình theo đúng quy định hiện hành.Công Quân