Thứ bảy,  03/06/2023

HTM phải báo cáo về tăng vốn điều lệ trước 20/12

Ngày 26/11/2010, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 9199/NHNN-TTGSNH gửi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo về việc thực hiện Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các Tổ chức tín dụng (Nghị định số 141).Theo đó, để đảm bảo các tổ chức tín dụng thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chưa đảm bảo mức vốn pháp định tiếp tục báo cáo vào ngày mùng 5 hàng tháng về tình hình tăng vốn điều lệ định kỳ hàng tháng. Riêng đối với ngân hàng thương mại cổ phần phải báo cáo định kỳ vào thứ 4 hàng tuần về tình hình tăng vốn điều lệ.Trường hợp việc góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn có dấu hiệu ảnh hưởng đến việc duy trì an toàn hoạt động của tổ...

Ngày 26/11/2010, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 9199/NHNN-TTGSNH gửi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo về việc thực hiện Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các Tổ chức tín dụng (Nghị định số 141).

Theo đó, để đảm bảo các tổ chức tín dụng thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chưa đảm bảo mức vốn pháp định tiếp tục báo cáo vào ngày mùng 5 hàng tháng về tình hình tăng vốn điều lệ định kỳ hàng tháng. Riêng đối với ngân hàng thương mại cổ phần phải báo cáo định kỳ vào thứ 4 hàng tuần về tình hình tăng vốn điều lệ.

Trường hợp việc góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn có dấu hiệu ảnh hưởng đến việc duy trì an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và của hệ thống, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh phải kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý (nếu có);

Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn không phù hợp hoặc có thay đổi so với phương án đã được Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định pháp lý hiện hành.

Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết;

Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 3418/NHNN-TTGSNH ngày 10/5/2010 và chậm nhất ngày 20/12/2010, có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả tăng vốn điều lệ của từng ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn theo Nghị định số 141.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh đối với số vốn điều lệ thực có sau khi tăng vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn./.

Theo vietnamplus.vn