Thứ năm,  01/06/2023

Đội quản lý thị trường số 11: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

LSO-Mới thành lập từ cuối tháng 8/2010, nhưng cho đến nay, Đội quản lý thị trường số 11, huyện Tràng Định đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng giúp cấp uỷ, chính quyền huyện kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường.Đội kiểm tra liên ngành huyện Văn Lãng kiểm tra các hộ kinh doanh phân bón tại chợ xã Hội HoanTính đến nay, Đội đã tiến hành kiểm tra 108 lượt đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tràng Định, phát hiện và xử lý hành chính đối với 11 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có chứng nhận đăng ký kinh doanh; không niêm yết giá, hoặc bán hàng không đúng giá niêm yết; kinh doanh hàng quá hạn sử dụng…Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Đội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời xử lý nghiêm khắc các đối tượng vi phạm theo quy...

LSO-Mới thành lập từ cuối tháng 8/2010, nhưng cho đến nay, Đội quản lý thị trường số 11, huyện Tràng Định đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng giúp cấp uỷ, chính quyền huyện kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường.

Đội kiểm tra liên ngành huyện Văn Lãng kiểm tra các hộ kinh doanh phân bón tại chợ xã Hội Hoan
Tính đến nay, Đội đã tiến hành kiểm tra 108 lượt đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tràng Định, phát hiện và xử lý hành chính đối với 11 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có chứng nhận đăng ký kinh doanh; không niêm yết giá, hoặc bán hàng không đúng giá niêm yết; kinh doanh hàng quá hạn sử dụng…Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Đội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời xử lý nghiêm khắc các đối tượng vi phạm theo quy định.
Lê Minh