Thứ tư,  14/04/2021

CG 2010 sẽ bàn về ổn định kinh tế vĩ mô

Ngày 30-11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2010 (CG 2010) sẽ được tổ chức trong hai ngày 7 và 8-12-2010 tại Hà Nội.Với chủ đề chung của Hội nghị là ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững, CG 2010 sẽ thảo luận các nội dung liên quan Việt Nam với vị trí là nước có thu nhập trung bình - cơ hội và thách thức; các ưu tiên cho phát triển bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và tương lai của quan hệ đối tác phát triển khi Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình (MIC). Trước đó, vào ngày 2-12 sẽ diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên của WB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng tổ chức. Theo thông lệ, các hiệp hội doanh nghiệp sẽ có những kiến nghị tới Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt...

Ngày 30-11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2010 (CG 2010) sẽ được tổ chức trong hai ngày 7 và 8-12-2010 tại Hà Nội.

Với chủ đề chung của Hội nghị là ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững, CG 2010 sẽ thảo luận các nội dung liên quan Việt Nam với vị trí là nước có thu nhập trung bình – cơ hội và thách thức; các ưu tiên cho phát triển bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và tương lai của quan hệ đối tác phát triển khi Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình (MIC). Trước đó, vào ngày 2-12 sẽ diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) – thành viên của WB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng tổ chức. Theo thông lệ, các hiệp hội doanh nghiệp sẽ có những kiến nghị tới Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Theo Nhandan