Chủ nhật,  26/09/2021

Ven biển miền trung có 508 HTX đạt hiệu quả sản xuất khá và giỏi

Ngày 30-11, tại Quảng Ngãi, Liên minh các HTX của sáu tỉnh duyên hải miền trung, từ Quảng Nam đến Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2010 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2010, đề ra mục tiêu thi đua năm 2011.Năm 2010, trong tổng số 1.154 HTX của sáu tỉnh duyên hải miền trung, có 508 HTX đạt khá giỏi, chỉ còn gần 9% HTX hoạt động yếu kém. Tại hội nghị các đại biểu thống nhất năm 2011, các HTX sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX, tổ chức hỗ trợ các dịch vụ cho xã viên phát triển sản xuất; xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới, HTX chuyên canh, chuyên ngành, đa...

Ngày 30-11, tại Quảng Ngãi, Liên minh các HTX của sáu tỉnh duyên hải miền trung, từ Quảng Nam đến Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2010 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2010, đề ra mục tiêu thi đua năm 2011.

Năm 2010, trong tổng số 1.154 HTX của sáu tỉnh duyên hải miền trung, có 508 HTX đạt khá giỏi, chỉ còn gần 9% HTX hoạt động yếu kém. Tại hội nghị các đại biểu thống nhất năm 2011, các HTX sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX, tổ chức hỗ trợ các dịch vụ cho xã viên phát triển sản xuất; xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới, HTX chuyên canh, chuyên ngành, đa ngành.

Theo Nhandan