Chủ nhật,  26/09/2021

Chuyển giao vốn Nhà nước tại Vinatrans cho VNSTEEL quản lý

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức ký chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) quản lý.Giá trị vốn đầu tư của Nhà nước tại Vinatrans chuyển giao về VNSTEEL quản lý 243 tỷ 193 triệu đồng; số cổ phần Nhà nước chuyển giao hơn 24.319.000 cổ phần. VNSTEEL có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả theo đúng các quy định của Nhà nước. Kể từ ngày ký, Vinatrans sẽ là công ty con trong hệ thống của...

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức ký chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) quản lý.

Giá trị vốn đầu tư của Nhà nước tại Vinatrans chuyển giao về VNSTEEL quản lý 243 tỷ 193 triệu đồng; số cổ phần Nhà nước chuyển giao hơn 24.319.000 cổ phần. VNSTEEL có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả theo đúng các quy định của Nhà nước. Kể từ ngày ký, Vinatrans sẽ là công ty con trong hệ thống của VNSTEEL.

Theo Nhandan