Thứ hai,  05/06/2023

Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được QH khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2011.Tại hội nghị, Bộ Công thương cho biết: Tỷ lệ giữa tăng trưởng nhu cầu năng lượng và tăng trưởng GDP của nước ta là gần hai lần, trong khi ở các nước phát triển, tỷ lệ này dưới 1; năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành công nghiệp nước ta cao hơn nhiều so các nước khác: cao hơn 1,5 đến 1,7 lần so Thái-lan và Ma-lai-xi-a; hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng trong các nhà máy nhiệt điện than, dầu của nước ta chỉ đạt được từ 28 đến 32%, thấp hơn so các nước phát triển khoảng 10%. Các nghiên cứu cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất xi-măng, thép, sành sứ, thủy sản, hàng tiêu dùng có thể đạt hơn 20%; lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông vận tải lên tới 30%, lĩnh vực sinh hoạt và dịch vụ có...

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được QH khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2011.

Tại hội nghị, Bộ Công thương cho biết: Tỷ lệ giữa tăng trưởng nhu cầu năng lượng và tăng trưởng GDP của nước ta là gần hai lần, trong khi ở các nước phát triển, tỷ lệ này dưới 1; năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành công nghiệp nước ta cao hơn nhiều so các nước khác: cao hơn 1,5 đến 1,7 lần so Thái-lan và Ma-lai-xi-a; hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng trong các nhà máy nhiệt điện than, dầu của nước ta chỉ đạt được từ 28 đến 32%, thấp hơn so các nước phát triển khoảng 10%. Các nghiên cứu cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất xi-măng, thép, sành sứ, thủy sản, hàng tiêu dùng có thể đạt hơn 20%; lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông vận tải lên tới 30%, lĩnh vực sinh hoạt và dịch vụ có tiềm năng tiết kiệm cũng rất lớn. Chính vì vậy, việc ban hành luật trên là hết sức cấp bách nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, điều chỉnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Theo Nhandan