Thứ ba,  17/05/2022

Ký hợp đồng thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán khai thác tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê

Công ty CP sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) vừa ký hợp đồng với Viện VIOGEM (Liên bang Nga) cùng Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp và Viện KH và CN Mỏ - Luyện kim (Việt Nam) để lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê.Đây là mỏ sắt có trữ lượng 540 triệu tấn - lớn nhất khu vực Đông - Nam Á, lại nằm sát biển, và gần TP Hà Tĩnh, điều kiện thi công gặp không ít khó khăn... Theo biên bản ký kết, trong thời gian 240 ngày, các đơn vị tư vấn phải hoàn thành việc lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Trị giá dự án là 43,8 tỷ đồng và 1,18 triệu...

Công ty CP sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) vừa ký hợp đồng với Viện VIOGEM (Liên bang Nga) cùng Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp và Viện KH và CN Mỏ – Luyện kim (Việt Nam) để lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê.

Đây là mỏ sắt có trữ lượng 540 triệu tấn – lớn nhất khu vực Đông – Nam Á, lại nằm sát biển, và gần TP Hà Tĩnh, điều kiện thi công gặp không ít khó khăn… Theo biên bản ký kết, trong thời gian 240 ngày, các đơn vị tư vấn phải hoàn thành việc lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Trị giá dự án là 43,8 tỷ đồng và 1,18 triệu USD.

Theo Nhandan