Thứ tư,  18/05/2022

Miễn thuế hàng nhập khẩu dưới một triệu đồng gửi qua chuyển phát nhanh

Ngày 30-11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg quy định mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, theo đó, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ một triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng; hơn một triệu đồng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế trong từng thời kỳ quyết định điều chỉnh trong phạm vi 20% mức giá trị hàng hóa quy định trên nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trường hợp điều chỉnh hơn 20% thì Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày...

Ngày 30-11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg quy định mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, theo đó, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ một triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng; hơn một triệu đồng phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế trong từng thời kỳ quyết định điều chỉnh trong phạm vi 20% mức giá trị hàng hóa quy định trên nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trường hợp điều chỉnh hơn 20% thì Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2011.

Theo Nhandan