Thứ ba,  17/05/2022

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng đạt hơn 17,2 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt khoảng 1,75 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng qua đạt hơn 17,2 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.Hầu hết các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đều có sự tăng trưởng khả quan, ngoại trừ cà-phê và sắn giảm nhẹ. Nông sản vẫn giữ vai trò chủ đạo với giá trị xuất khẩu đạt 8,82 tỷ USD, tăng tới 21,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo đạt 6,3 triệu tấn, kim ngạch 2,95 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và 17,77% về giá trị. Cao-su xuất khẩu 672 nghìn tấn, kim ngạch 1,92 tỷ USD, tăng 4,84% về lượng và hơn 86,3% về giá...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt khoảng 1,75 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng qua đạt hơn 17,2 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đều có sự tăng trưởng khả quan, ngoại trừ cà-phê và sắn giảm nhẹ. Nông sản vẫn giữ vai trò chủ đạo với giá trị xuất khẩu đạt 8,82 tỷ USD, tăng tới 21,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo đạt 6,3 triệu tấn, kim ngạch 2,95 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và 17,77% về giá trị. Cao-su xuất khẩu 672 nghìn tấn, kim ngạch 1,92 tỷ USD, tăng 4,84% về lượng và hơn 86,3% về giá trị.

Theo Nhandan