Thứ sáu,  19/08/2022

Giới thiệu mô hình kinh tế hình ảnh

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Học viện doanh nhân LP Việt Nam và tổ chức Diễn đàn doanh nhân họp báo giới thiệu mô hình kinh tế hình ảnh - sự lựa chọn tối ưu cho phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế, công bố lý thuyết kinh tế hình ảnh và mô hình kinh tế hình ảnh.Lý thuyết kinh tế hình ảnh và mô hình kinh tế hình ảnh là tổng kết khoa học quá trình nghiên cứu thực tiễn công phu về xu hướng mới của thị trường thế giới và các mô hình kinh doanh hiện đại trên thị trường toàn cầu do Công ty LP Việt Nam tiến hành trong 10 năm, được Học viện doanh nhân LP Việt Nam tiếp tục nghiên cứu phát triển, lần đầu được công bố. Lý thuyết này sẽ được tổ chức trao đổi, nghiên cứu ứng dụng vào các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam như nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày, sản phẩm trang trí nội thất, du lịch... để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời kỳ hội...

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Học viện doanh nhân LP Việt Nam và tổ chức Diễn đàn doanh nhân họp báo giới thiệu mô hình kinh tế hình ảnh – sự lựa chọn tối ưu cho phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế, công bố lý thuyết kinh tế hình ảnh và mô hình kinh tế hình ảnh.

Lý thuyết kinh tế hình ảnh và mô hình kinh tế hình ảnh là tổng kết khoa học quá trình nghiên cứu thực tiễn công phu về xu hướng mới của thị trường thế giới và các mô hình kinh doanh hiện đại trên thị trường toàn cầu do Công ty LP Việt Nam tiến hành trong 10 năm, được Học viện doanh nhân LP Việt Nam tiếp tục nghiên cứu phát triển, lần đầu được công bố. Lý thuyết này sẽ được tổ chức trao đổi, nghiên cứu ứng dụng vào các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam như nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày, sản phẩm trang trí nội thất, du lịch… để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập.

Diễn đàn doanh nhân &#39Mô hình kinh tế hình ảnh – sự lựa chọn tối ưu cho phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế&#39 dành cho các doanh nhân, các nhà hoạch định và thực thi chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu và giảng dạy kinh tế của Việt Nam.

Theo Nhandan