Chủ nhật,  03/07/2022

Ngân hàng chính sách Hữu Lũng: Tăng cường thu lãi, thu nợ cuối năm

LSO-Bên cạnh công tác giải ngân nguồn vốn vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời cho các hộ dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, thu hồi vốn cũng là một công tác quan trọng không kém để tiếp tục có nguồn vốn cho vay mới. Xác định rõ như vậy, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng đã luôn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể về tuyên truyền, đôn đốc thu hồi vốn. Nhờ đó, việc trả nợ, trả lãi luôn được các đối tượng vay thực hiện đúng kỳ hạn, đảm bảo nguồn vốn cho vay mới trên địa bàn. Chăm sóc cà chua vụ đông ở xã Gia Cát huyện Cao Lộc - Ảnh: N.NHiện nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay vốn của Ngân hàng trên 121,8 tỷ đồng, với hơn 10 nghìn hộ được vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn chiếm dư nợ lớn nhất. Hầu hết nguồn vốn cho vay đã được người dân...

LSO-Bên cạnh công tác giải ngân nguồn vốn vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời cho các hộ dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, thu hồi vốn cũng là một công tác quan trọng không kém để tiếp tục có nguồn vốn cho vay mới.
Xác định rõ như vậy, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng đã luôn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể về tuyên truyền, đôn đốc thu hồi vốn. Nhờ đó, việc trả nợ, trả lãi luôn được các đối tượng vay thực hiện đúng kỳ hạn, đảm bảo nguồn vốn cho vay mới trên địa bàn.
Chăm sóc cà chua vụ đông ở xã Gia Cát huyện Cao Lộc – Ảnh: N.N
Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay vốn của Ngân hàng trên 121,8 tỷ đồng, với hơn 10 nghìn hộ được vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn chiếm dư nợ lớn nhất. Hầu hết nguồn vốn cho vay đã được người dân sử dụng đúng mục đích, đầu tư phát huy hiệu quả. Các chương trình vốn đã từng bước khẳng định rõ vai trò đòn bẩy phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng vốn vẫn còn tình trạng sử dụng vốn không hiệu quả do đầu tư không phù hợp với điều kiện địa phương, hoặc gặp rủi ro như thiên tai, dịch bệnh… dẫn đến một số hộ dân không trả được nợ. Ngoài ra, không loại trừ có những trường hợp trây ỳ không chịu trả nợ. Từ tồn tại đó, hàng năm, Ngân hàng Chính sách huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các chương trình vốn, trực tiếp hướng dẫn và định hướng cách sử dụng vốn đối với các địa bàn vùng III và các hộ nghèo. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của các hộ dân, đầu tư nguồn vốn an toàn, hiệu quả mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm của các hộ dân sử dụng vốn. Cùng với công tác tuyên truyền, giúp định hướng trong sản xuất, Ngân hàng quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, huyện có 423 tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Ngân hàng đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý vốn cho 100% các tổ vay vốn. Từ đó, các tổ thực hiện tốt vai trò ủy thác, tham gia từ khâu bình xét đối tượng vay đến quá trình giải ngân vốn, thu lãi, thu nợ… Đồng thời, các tổ thường xuyên theo dõi quá trình sử dụng vốn trong phát triển sản xuất của các hội viên, họp định kỳ và có báo cáo sau các buổi giao dịch định kỳ hàng tháng tại xã. Qua các tổ, Ngân hàng nắm rõ tình hình sử dụng vốn, cùng với các tổ động viên, đôn đốc thu hồi các khoản nợ và có những biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp nợ khó đòi, nợ trây ỳ…

Với những giải pháp thu nợ, thu lãi được quan tâm thực hiện ngay từ đầu năm, đến nay doanh số thu nợ các chương trình vốn đạt trên 22 tỷ đồng, nợ quá hạn còn trên 700 triệu đồng, giảm gần 300 triệu đồng so với đầu năm 2010, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,6%/tổng dư nợ. Những khoản vốn thu hồi được, Ngân hàng Chính sách huyện đã giải ngân đáp ứng nhu cầu của các hộ vay vốn trên địa bàn. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng tăng cường công tác đôn đốc việc thu lãi, thu nợ, đặc biệt là tập trung xử lý những khoản nợ quá hạn để hoàn thành kế hoạch vốn trong năm và không ngừng đẩy mạnh nguồn vốn cho vay mới các chương trình, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Lâm Như