Thứ tư,  18/05/2022

Thành phố Lạng Sơn: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông – xuân 2010-2011

LSO-Sáng 2/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông - xuân 2009-2010 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2010-2011.Thành phố Lạng Sơn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân 2010-2011Trong điều kiện thời tiết diễn biễn phức tạp, song với sự nỗ lực của cán bộ, nông dân trên địa bàn, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, vụ đông - xuân 2009-2010 của thành phố Lạng Sơn đã thu được kết quả tích cực, diện tích gieo trồng các cây trồng chính, năng suất sản lượng đều tăng và vượt kế hoạch đề ra. Bước vào vụ đông - xuân 2010-2011, thành phố Lạng Sơn đặt ra một số mục tiêu cơ bản: tổng diện tích gieo trồng 922ha, sản lượng lương thực 3.456 tấn tăng 7,4% so với vụ đông - xuân 2009-2010; tiếp tục vận động nhân dân trồng mới 15ha cây ăn quả trên diện tích đất đồi, tập trung vào một số giống như dẻ, hồng Bảo Lâm, nhãn, lê và một số cây có giá trị khác thành vùng sản xuất hàng hóa; phấn đấu trồng mới...

LSO-Sáng 2/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông – xuân 2009-2010 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2010-2011.

Thành phố Lạng Sơn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông – xuân 2010-2011
Trong điều kiện thời tiết diễn biễn phức tạp, song với sự nỗ lực của cán bộ, nông dân trên địa bàn, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, vụ đông – xuân 2009-2010 của thành phố Lạng Sơn đã thu được kết quả tích cực, diện tích gieo trồng các cây trồng chính, năng suất sản lượng đều tăng và vượt kế hoạch đề ra. Bước vào vụ đông – xuân 2010-2011, thành phố Lạng Sơn đặt ra một số mục tiêu cơ bản: tổng diện tích gieo trồng 922ha, sản lượng lương thực 3.456 tấn tăng 7,4% so với vụ đông – xuân 2009-2010; tiếp tục vận động nhân dân trồng mới 15ha cây ăn quả trên diện tích đất đồi, tập trung vào một số giống như dẻ, hồng Bảo Lâm, nhãn, lê và một số cây có giá trị khác thành vùng sản xuất hàng hóa; phấn đấu trồng mới 100ha rừng. Đẩy mạnh chăn nuôi đàn gia súc gia cầm phát triển theo hướng tập trung, đưa tiến bộ khoa học vào chăn nuôi thủy sản làm thay đổi tập quán chăn nuôi quảng canh đi vào thâm canh, đưa sản lượng lên 50 tấn/năm. Duy trì số lượng đàn trâu 2.420 con, đàn bò 100 con, đàn lợn lên 18.500 con, đàn gia cầm 115.000 con.
Tại hội nghị, các địa biểu đã cùng thảo luận về nhiệm vụ chỉ tiêu sản xuất vụ đông – xuân 2010-2011 và bàn các giải pháp để sản xuất vụ đông xuân của thành phố đạt kết kết quả tốt hơn.
Thúy Hường