Thứ tư,  18/05/2022

Quảng Trị tăng cường bình ổn giá cả thị trường

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình hình giá cả thị trường biến động không lớn, song trước tình hình chung của cả nước và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng vào dịp Tết Nguyên đán nên có nguy cơ tăng giá một số mặt hàng trong những tháng cuối năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn tăng 6,04% so với tháng 12-2009.UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn công tác kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên nắm tình hình diễn biến của thị trường, giá cả hàng hóa báo cáo về Sở Công thương định kỳ vào cuối tháng và báo cáo đột xuất khi tình hình thị trường có những diễn biến phức tạp. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá và các hành vi...

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình hình giá cả thị trường biến động không lớn, song trước tình hình chung của cả nước và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng vào dịp Tết Nguyên đán nên có nguy cơ tăng giá một số mặt hàng trong những tháng cuối năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn tăng 6,04% so với tháng 12-2009.

UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn công tác kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên nắm tình hình diễn biến của thị trường, giá cả hàng hóa báo cáo về Sở Công thương định kỳ vào cuối tháng và báo cáo đột xuất khi tình hình thị trường có những diễn biến phức tạp. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá và các hành vi đầu cơ, tăng giá trái pháp luật; phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và lưu thông, kiểm tra chất lượng và đo lường hàng hóa. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, không thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý địa bàn (đến nay đã thống kê, lập hồ sơ quản lý 554 doanh nghiệp, 5.091 hộ kinh doanh). Cuối tháng, Chi cục Quản lý thị trường báo cáo về Sở Công thương danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ Tết Nguyên đán có quy mô lớn, có khả năng chi phối thị trường.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp: Công ty Điện lực Quảng Trị ưu tiên giải quyết nhu cầu điện cho các đơn vị sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; bảo đảm nhu cầu điện sinh hoạt cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão. Công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, trên cơ sở cân đối nhu cầu thường xuyên và dự báo những biến động có thể xảy ra của thị trường, có kế hoạch dự trữ và phân phối các mặt hàng thiết yếu. Cuối tháng 12-2010, siêu thị Co.op Mart Đông Hà đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn cung hàng tiêu dùng, nhất là các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, với giá cả hợp lý.

Ban Quản lý chợ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến tình hình cung cầu và giá cả tại các chợ do đơn vị quản lý; tuyên truyền vận động tiểu thương buôn bán tại các chợ thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá cả hàng hóa và bán hàng theo giá niêm yết, chống thông tin thất thiệt, thông tin cá biệt, tạo tâm lý không tốt cho người dân, gây bất ổn tình hình thị trường. Tăng cường tuyên truyền và vận động hộ kinh doanh tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhân dân từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá bất hợp lý.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam cho biết: Sở Công thương tiếp tục động viên các doanh nghiệp tham gia tổ chức các đợt bán hàng bình ổn giá, kết hợp hưởng ứng Cuộc vận động &#39Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#39 trên tinh thần tổ chức tốt nguồn hàng có chất lượng cao, có thương hiệu, do trong nước sản xuất, có giá cả hợp lý, quan tâm việc tổ chức bán hàng tại địa bàn thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, có sự kết hợp với các chương trình quảng bá, khuyến mại, chăm sóc khách hàng. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bình ổn giá, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ lực trong việc bình ổn giá và phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo Nhandan