Thứ tư,  18/05/2022

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,55 tỷ USD

Theo Tổng cục Thủy sản, tháng 11-2010, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 540 triệu USD, nâng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng lên 4,55 tỷ USD, tăng 17,86% so cùng kỳ năm 2009. Xuất khẩu tăng trưởng khá ở hầu hết các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong danh mục các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam, tôm vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm tỷ trọng...

Theo Tổng cục Thủy sản, tháng 11-2010, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 540 triệu USD, nâng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng lên 4,55 tỷ USD, tăng 17,86% so cùng kỳ năm 2009. Xuất khẩu tăng trưởng khá ở hầu hết các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong danh mục các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam, tôm vẫn là mặt hàng chủ lực, chiếm tỷ trọng 41,7%.

Theo Nhandan