Thứ ba,  17/05/2022

Công nghệ thông tin và Truyền thông thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với mức đóng góp vào GDP gần 7%, ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã trở thành ngành một công nghiệp năng động của đất nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Ngành CNTT ở Việt Nam đang đi đúng hướng và chúng ta đang phát triển từ không đến có - Ảnh Chinhphu.vnNgày 3/12, Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT đã tổ chức Hội nghị Quốc gia về CNTT và TT Việt Nam 2010 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58/CT-BCT của Bộ Chính trị và triển khai đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng 500 đại biểu cả nước cùng tham dự hội nghị.Nằm trong số 10 nước có CNTT phát triển nhanh nhất Một bức tranh toàn cảnh với những thành tựu nổi bật của ngành CNTT Việt Nam và định hướng phát triển ngành công nghiệp này trong 10 năm tới là nội dung trọng tâm của hội...

Với mức đóng góp vào GDP gần 7%, ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã trở thành ngành một công nghiệp năng động của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Ngành CNTT ở Việt Nam đang đi đúng hướng và chúng ta đang phát triển từ không đến có – Ảnh Chinhphu.vn
Ngày 3/12, Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT đã tổ chức Hội nghị Quốc gia về CNTT và TT Việt Nam 2010 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58/CT-BCT của Bộ Chính trị và triển khai đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng 500 đại biểu cả nước cùng tham dự hội nghị.
Nằm trong số 10 nước có CNTT phát triển nhanh nhất
Một bức tranh toàn cảnh với những thành tựu nổi bật của ngành CNTT Việt Nam và định hướng phát triển ngành công nghiệp này trong 10 năm tới là nội dung trọng tâm của hội nghị.
Những tham luận chính tại hội nghị thống nhất khẳng định trong 10 năm qua ngành CNTT đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các lĩnh vực phần mềm, đào tạo nhân lực, phát triển internet và điện thoại di động đều có bước phát triển thần tốc làm thay đổi cơ bản đời sống của người dân, các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông và CNTT. Đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ví dụ về những thay đổi đột phá trong ứng dụng thông tin ở khối các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, GS. TS Đỗ Trung Tá, phái viên của Thủ tướng về CNTT đã chọn sự phát triển của Cổng TTĐT Chính phủ để khẳng định dấu ấn rõ rệt trong công tác ứng dụng CNTT ở nước ta trong những năm qua.
Năm 2000, tổng số thuê bao điện thoại di động tại Việt Nam mới chỉ ở mức 300.000 và toàn quốc chỉ có 3,5 triệu thuê bao điện thoại cố định.
Hiện tổng số thuê bao điện thoại hiện có là 156,1 triệu, trong đó di động chiếm 90,32%; đạt tỷ lệ 180,7 máy/100 dân.

Hội nghị đã tổng kết 6 vấn đề nổi bật: Kết quả ứng dụng CNTT; Phát triển công nghiệp CNTT, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ, đầu tư trong các chương trình, dự án; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT, đầu tư nghiên cứu khoa học về CNTT; Sự phát triển của hạ tầng thông tin quốc gia; Môi trường cho ứng dụng và phát triển CNTT, vấn đề ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước; việc ưu đãi mức lương cho người làm CNTT; Công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực CNTT, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ chuyên trách về CNTT.

Đó cũng là cơ sở để hội nghị đưa ra kế hoạch triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, sao cho đến năm 2020, ngành công nghiệp CNTT-TT của Việt Nam sẽ đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong 10 năm qua ngành CNTT ở nước ta đã có bước phát triển đột phá, liên tục đạt mức tăng trưởng 20 – 25%/năm. “Ngành CNTT ở Việt Nam đang đi đúng hướng và chúng ta đang phát triển từ không đến có”, Phó Thủ tướng nói.
Đánh giá về những tồn tại hạn chế của ngành trong 10 năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết còn có sự khác biệt rất lớn trong nhận thức của các cấp lãnh đạo địa phương đối với việc ứng dụng và sử dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước.
Phó Thủ tướng nêu ví dụ tỉnh miền núi Lào Cai 100% cán bộ cấp tỉnh và huyện được trang bị và sử dụng thành thạo, hiệu quả những ứng dụng từ máy tính đem lại hiệu quả kinh tế rất tốt. Nhưng cũng ở một tỉnh khác ở phía Bắc chỉ có 5% số cán bộ, công chức sử dụng và ứng dụng CNTT trong công vụ hàng ngày.
Việc mất cân đối quá lớn giữa các địa phương trong cùng một khu vực đã chứng minh nhận thức của những người đứng đầu địa phương về CNTT sẽ quyết định việc có hay không việc phát triển CNTT ở nơi đó.
Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, các cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu nhạy bén, ban hành chậm những văn bản cần thiết để bắt kịp nhịp đập của ngành CNTT, vô hình chung đã tạo ra những rào cản không đáng có trong sự nghiệp phát triển CNTT ở nước ta.

Ảnh Chinhphu.vn
Cần xây dựng thêm từ 3 – 5 công viên phần mềm
Để phát triển bền vững CNTT, Phó Thủ tướng đề nghị cần tổng hợp, phổ biến và nhân rộng những tấm gương điển hình trong các cơ quan Nhà nước về ứng dụng và sử dụng CNTT.
Một số tỉnh, thành phố có ưu thế cần liên hệ với UBND TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu kinh nghiệm nhằm xây dựng thêm từ 3 đến 5 công viên phần mềm có chất lượng để tăng thêm sức mạnh cho ngành CNTT Việt Nam.
Để chủ động cung cấp nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu giai đoạn tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn và công ty sớm tổ chức đào tạo cung cấp nhân lực cho đơn vị mình và cho xã hội.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TTTT sớm nghiên cứu việc thay đổi chế độ lương và phụ cấp đối với những cán bộ chuyên trách về CNTT ở các Sở TTTT toàn quốc. Theo ước tính cả nước có khoảng 7.000 cán bộ công chức đang chuyên trách đảm bảo nhiệm vụ quản lý và ứng dụng CNTT.
Sớm hình thành hội đồng của các hiệu trưởng và trưởng khoa CNTT để hỗ trợ và xây dựng nhưng chương trình giảng dạy tiên tiến, tận dụng tối đa nguồn lực từ giáo trình và chất xám từ tất cả những cơ sở giáo dục về CNTT trên cả nước và quốc tế.
Trước những đóng góp hiệu quả đối với sự phát triển của xã hội trong thời gian qua, Phó Thủ tướng cho biết sáu tháng/lần, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ TTTT sẽ gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước để cùng lắng nghe và tập trung tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời các chính sách nhằm tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp CNTT phát triển.

Theo Chinhphu.vn