Thứ tư,  18/05/2022

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng mạnh

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) tháng 11 tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2009. Tính chung 11 tháng qua, giá trị SXCN ước đạt 717,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước.Nhiều sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành như: khí hóa lỏng tăng 93,6%; sơn hóa học 28,5%; sữa bột tăng 22,7%; giày thể thao 20,2%; tủ lạnh, tủ đá 18,8%; xi-măng 14,9%; phân hóa học 8,6%... Chỉ số tiêu thụ chung của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo từ đầu năm đến hết tháng 10-2010 tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2009. Nhìn chung, SXCN tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá nhanh, cao hơn kế hoạch...

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) tháng 11 tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2009. Tính chung 11 tháng qua, giá trị SXCN ước đạt 717,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước.
Nhiều sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành như: khí hóa lỏng tăng 93,6%; sơn hóa học 28,5%; sữa bột tăng 22,7%; giày thể thao 20,2%; tủ lạnh, tủ đá 18,8%; xi-măng 14,9%; phân hóa học 8,6%… Chỉ số tiêu thụ chung của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo từ đầu năm đến hết tháng 10-2010 tăng 10,8% so cùng kỳ năm 2009. Nhìn chung, SXCN tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá nhanh, cao hơn kế hoạch năm.
Theo Nhandan