Thứ ba,  17/05/2022

Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 3,6% so tháng trước và tăng 35,6% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu đạt 64,3 tỷ USD, tăng 24,5% so cùng kỳ năm trước, cao gấp bốn lần so chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội thông qua.Trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 29,5 tỷ USD, tăng 21,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,8 tỷ USD, tăng 27%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so cùng kỳ năm trước, như: dệt may đạt 10 tỷ USD, tăng 22,6%; giày dép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 25,3%; thủy sản đạt 4,5 tỷ USD, tăng 16,3%; điện tử, máy tính đạt 3,2 tỷ USD, tăng 28,5%; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 2,8 tỷ USD, tăng 51,3%; cao su đạt 2 tỷ USD, tăng 92,8%; hạt điều đạt 1 tỷ USD, tăng 32,4%; dây và cáp điện đạt 1,2 tỷ USD, tăng 53,8%...Một số mặt hàng xuất khẩu mặc dù lượng giảm nhưng đơn giá bình quân tăng nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng...

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 3,6% so tháng trước và tăng 35,6% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu đạt 64,3 tỷ USD, tăng 24,5% so cùng kỳ năm trước, cao gấp bốn lần so chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội thông qua.

Trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 29,5 tỷ USD, tăng 21,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,8 tỷ USD, tăng 27%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so cùng kỳ năm trước, như: dệt may đạt 10 tỷ USD, tăng 22,6%; giày dép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 25,3%; thủy sản đạt 4,5 tỷ USD, tăng 16,3%; điện tử, máy tính đạt 3,2 tỷ USD, tăng 28,5%; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 2,8 tỷ USD, tăng 51,3%; cao su đạt 2 tỷ USD, tăng 92,8%; hạt điều đạt 1 tỷ USD, tăng 32,4%; dây và cáp điện đạt 1,2 tỷ USD, tăng 53,8%…

Một số mặt hàng xuất khẩu mặc dù lượng giảm nhưng đơn giá bình quân tăng nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng so cùng kỳ năm trước là than đá, xăng, dầu, hạt tiêu… Nhìn chung, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 11 tháng qua tăng chủ yếu do đơn giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng.

Theo Nhandan