Thứ ba,  17/05/2022

Kết thúc kiểm toán gói kích cầu chống suy giảm kinh tế năm 2009

Đến nay, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã hoàn thành ba cuộc kiểm toán chuyên đề theo Kế hoạch kiểm toán năm 2010, nhằm đánh giá việc thực hiện các gói kích cầu chống suy giảm kinh tế của Chính phủ năm 2009. Đó là kiểm toán việc phát hành, quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2009; hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh; quản lý thu thuế (hoàn, miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế) trong hai năm (2008, 2009) tại Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. KTNN đang tổng hợp kết quả kiểm toán, lập và xét duyệt báo cáo kiểm toán theo đúng quy định để báo cáo Chính phủ và Quốc...

Đến nay, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã hoàn thành ba cuộc kiểm toán chuyên đề theo Kế hoạch kiểm toán năm 2010, nhằm đánh giá việc thực hiện các gói kích cầu chống suy giảm kinh tế của Chính phủ năm 2009. Đó là kiểm toán việc phát hành, quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2009; hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh; quản lý thu thuế (hoàn, miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế) trong hai năm (2008, 2009) tại Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. KTNN đang tổng hợp kết quả kiểm toán, lập và xét duyệt báo cáo kiểm toán theo đúng quy định để báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

Theo Nhandan