Thứ bảy,  02/07/2022

Nhiều khoản thu thuế vượt kế hoạch

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Vũ Đình Trọng cho biết, tính đến cuối tháng 11-2010, ngành thuế ở địa phương đã thu tiền thuê đất được 22,2 tỷ đồng, ước cả năm đạt 23,6 tỷ đồng, đạt 392% kế hoạch năm. Nguyên nhân vượt cao so với dự toán là do các cơ quan thuế thực hiện tốt công tác lập bộ, tính lại đơn giá tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.Riêng tháng 10-2010, ngành đã thu nộp phát sinh 15 tỷ đồng tiền thuê đất của Công ty cổ phần bất động sản Thành Đông đối với dự án Công viên biển Ninh Thuận; thu tiền bán nhà sở hữu Nhà nước 5,3 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 20 tỷ đồng, đạt 400% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân 33,4 tỷ đồng, ước cả năm là 35,4 tỷ đồng, đạt 161% dự toán, tăng 58% so với cùng kỳ năm...

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Vũ Đình Trọng cho biết, tính đến cuối tháng 11-2010, ngành thuế ở địa phương đã thu tiền thuê đất được 22,2 tỷ đồng, ước cả năm đạt 23,6 tỷ đồng, đạt 392% kế hoạch năm. Nguyên nhân vượt cao so với dự toán là do các cơ quan thuế thực hiện tốt công tác lập bộ, tính lại đơn giá tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

Riêng tháng 10-2010, ngành đã thu nộp phát sinh 15 tỷ đồng tiền thuê đất của Công ty cổ phần bất động sản Thành Đông đối với dự án Công viên biển Ninh Thuận; thu tiền bán nhà sở hữu Nhà nước 5,3 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 20 tỷ đồng, đạt 400% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân 33,4 tỷ đồng, ước cả năm là 35,4 tỷ đồng, đạt 161% dự toán, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo Nhandan