Thứ sáu,  16/04/2021

Chuẩn bị các chương trình, dự án vay vốn WB năm 2011

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8486/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình chuẩn bị các chương trình, dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) trong tài khóa 2011, bảo đảm việc đàm phán và ký kết trước tháng 6-2011. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, từ đó xây dựng và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp và chính sách bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm tăng trưởng hợp lý.Thủ tướng yêu cầu NHNN phối hợp Văn phòng đại diện nhóm tại WB chuẩn bị nội dung tham dự cuộc họp IDA 16 (Hiệp hội Phát triển quốc tế) tại Bỉ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ; phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề xuất về khả năng...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8486/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình chuẩn bị các chương trình, dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) trong tài khóa 2011, bảo đảm việc đàm phán và ký kết trước tháng 6-2011. Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, từ đó xây dựng và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp và chính sách bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm tăng trưởng hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu NHNN phối hợp Văn phòng đại diện nhóm tại WB chuẩn bị nội dung tham dự cuộc họp IDA 16 (Hiệp hội Phát triển quốc tế) tại Bỉ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ; phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề xuất về khả năng tham gia Chương trình đánh giá khu vực tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Tài chính phối hợp NHNN và các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án huy động và sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết và phát triển thuộc nhóm WB, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Nhandan