Thứ bảy,  10/04/2021

Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ

Ngày 6-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn "Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ", giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở sáu tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế).Trong giai đoạn 2011-2020, các tỉnh trong khu vực này kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào phát triển cây cao-su, chăn nuôi trâu bò theo hướng trang trại, có kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, nuôi trồng thủy hải sản trên vùng triều, vùng đất cát ven biển và phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản... Phấn đấu đến năm 2020 toàn vùng có 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong khu vực này sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi. Những dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi được miễn tiền sử dụng đất, hỗ trợ từ 50 đến 100% phí đào tạo nghề cho lao động, hỗ trợ từ 50...

Ngày 6-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn “Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ”, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở sáu tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế).

Trong giai đoạn 2011-2020, các tỉnh trong khu vực này kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào phát triển cây cao-su, chăn nuôi trâu bò theo hướng trang trại, có kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, nuôi trồng thủy hải sản trên vùng triều, vùng đất cát ven biển và phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản… Phấn đấu đến năm 2020 toàn vùng có 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Các doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong khu vực này sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi. Những dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi được miễn tiền sử dụng đất, hỗ trợ từ 50 đến 100% phí đào tạo nghề cho lao động, hỗ trợ từ 50 đến 70% chi phí quảng cáo và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 50% chi phí vận chuyển hàng hóa. Các dự án thuộc danh mục ưu đãi và khuyến khích được giảm từ 50 đến 70% tiền sử dụng đất, phí đào tạo nghề, chi phí quảng cáo…

Theo Nhandan