Thứ năm,  15/04/2021

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2010 tại Cần Thơ

Sáng 6-12, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế (HCNNQT) Việt Nam năm 2010 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Cần Thơ. Đây là hội chợ truyền thống về nông nghiệp của Việt Nam nói chung được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết liên doanh, xúc tiến thương mại tạo nhiều cơ hội mới để hội nhập kinh tế quốc tế.Tham gia hội chợ có 549 đơn vị, gian hàng trưng bày sản phẩm. Trong đó, có 60 gian hàng của nước ngoài như: Thái-lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po,... Sản phẩm trưng bày tại hội chợ năm nay tập trung các ngành hàng máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch. Đặc biệt, năm nay hội chợ nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia nên các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng... Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày...

Sáng 6-12, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế (HCNNQT) Việt Nam năm 2010 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Cần Thơ. Đây là hội chợ truyền thống về nông nghiệp của Việt Nam nói chung được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết liên doanh, xúc tiến thương mại tạo nhiều cơ hội mới để hội nhập kinh tế quốc tế.

Tham gia hội chợ có 549 đơn vị, gian hàng trưng bày sản phẩm. Trong đó, có 60 gian hàng của nước ngoài như: Thái-lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po,… Sản phẩm trưng bày tại hội chợ năm nay tập trung các ngành hàng máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch. Đặc biệt, năm nay hội chợ nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia nên các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng… Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 12-12.

Theo Nhandan