Thứ ba,  17/05/2022

Khánh thành dây chuyền mới xi-măng Bỉm Sơn

Ngày 7-12, Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn (XMBS) tổ chức lễ khánh thành dây chuyền mới Nhà máy XMBS.Dây chuyền mới Nhà máy XMBS sử dụng công nghệ Nhật Bản do nhà thầu IHI cung cấp thiết bị, công suất hai triệu tấn xi-măng/năm với tổng mức đầu tư 4.399 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 640 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư, vốn vay từ các tổ chức tài chính và ngân hàng trong nước là 3.629 tỷ đồng. Sau hơn ba năm thi công (khởi công ngày 9-1-2007 và hoàn thành ngày 1-3-2010), hiện nay dây chuyền đang hoạt động ổn định và vượt công suất thiết kế. Đây là dự án nằm trong quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi-măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 của Chính phủ, nâng tổng công suất của nhà máy lên 3,8 triệu tấn/năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong khu...

Ngày 7-12, Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn (XMBS) tổ chức lễ khánh thành dây chuyền mới Nhà máy XMBS.

Dây chuyền mới Nhà máy XMBS sử dụng công nghệ Nhật Bản do nhà thầu IHI cung cấp thiết bị, công suất hai triệu tấn xi-măng/năm với tổng mức đầu tư 4.399 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 640 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư, vốn vay từ các tổ chức tài chính và ngân hàng trong nước là 3.629 tỷ đồng. Sau hơn ba năm thi công (khởi công ngày 9-1-2007 và hoàn thành ngày 1-3-2010), hiện nay dây chuyền đang hoạt động ổn định và vượt công suất thiết kế. Đây là dự án nằm trong quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi-măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 của Chính phủ, nâng tổng công suất của nhà máy lên 3,8 triệu tấn/năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong khu vực.

Theo Nhandan