Thứ tư,  18/05/2022

Xuất khẩu nông – lâm – thủy sản tăng 20,8%

11 tháng, xuất khẩu hơn 6,2 triệu tấn gạo Năm 2010, xuất khẩu nhóm hàng nông - lâm - thủy sản cả nước có bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của cả nhóm trong 11 tháng (không bao gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ) đạt khoảng 13,4 tỷ USD, tăng 20,8% so cùng thời gian này năm trước. Lượng xuất khẩu các mặt hàng đều có tăng trưởng (trừ sắn giảm 51,4%).Về trị giá, các mặt hàng đều có tăng trưởng dương, trong đó tăng mạnh nhất là cao-su (92,8%), nhân điều (32,5%), hạt tiêu (23%), thủy sản (16,3%), gạo (15,8%)... Dự kiến cả năm 2010, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 4,7 đến 4,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2011 xuất khẩu nông - lâm - thủy sản sẽ tiếp tục có những thuận lợi về thị trường, đơn hàng do sự phục hồi của kinh tế thế giới, đặc biệt tại các thị trường truyền thống.Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), trong 11 tháng, cả nước đã xuất khẩu được 6,26...

11 tháng, xuất khẩu hơn 6,2 triệu tấn gạo Năm 2010, xuất khẩu nhóm hàng nông – lâm – thủy sản cả nước có bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của cả nhóm trong 11 tháng (không bao gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ) đạt khoảng 13,4 tỷ USD, tăng 20,8% so cùng thời gian này năm trước. Lượng xuất khẩu các mặt hàng đều có tăng trưởng (trừ sắn giảm 51,4%).

Về trị giá, các mặt hàng đều có tăng trưởng dương, trong đó tăng mạnh nhất là cao-su (92,8%), nhân điều (32,5%), hạt tiêu (23%), thủy sản (16,3%), gạo (15,8%)… Dự kiến cả năm 2010, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 4,7 đến 4,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2011 xuất khẩu nông – lâm – thủy sản sẽ tiếp tục có những thuận lợi về thị trường, đơn hàng do sự phục hồi của kinh tế thế giới, đặc biệt tại các thị trường truyền thống.

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), trong 11 tháng, cả nước đã xuất khẩu được 6,26 triệu tấn gạo, kim ngạch 2,67 tỷ USD, tăng 9,94% về số lượng, 15,63% về giá trị so cùng kỳ năm 2009; giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 426 USD/tấn. Hiện Chính phủ đã ban hành nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo số 109/2010/NĐ-CP ngày 4-11-2010, có hiệu lực từ ngày 1-1-2011, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, gồm các quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, trách nhiệm của thương nhân xuất khẩu gạo đối với việc điều tiết và bình ổn thị trường gạo trong nước, công tác điều hành xuất khẩu gạo, các biện pháp chế tài vi phạm và trách nhiệm của cơ quan quản lý liên quan. Dự kiến trong tháng 12, VFA sẽ xuất khẩu 450 đến 500 nghìn tấn gạo, như vậy, cả năm 2010 sẽ đạt 6,7 đến 6,75 triệu tấn gạo.

Theo Nhandan