Thứ tư,  18/05/2022

Tp Hồ Chí Minh đạt tăng trưởng kinh tế 11,5%

Thông tin trên được công bố hôm nay, (7- 12) tại Kỳ họp HĐND thành phố Hồ Chí Minh khoá VII.Theo đó, tăng trưởng kinh tế cả năm (2010) đạt 11,5% so với năm 2009 (cùng kỳ tăng 8,7%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 172.889 tỷ, tăng 20,1%. Đầu tư nước ngoài tăng gấp hai lần, đạt 2,7 tỷ USD. Lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố ước đạt 3,1 triệu, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 158.870 tỷ, tăng 20,69% so với cùng kỳ.Những kết quả đạt được, theo đánh giá của UBND thành phố là “đã tạo cơ sở hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 – năm cuối của kế hoạch 5 năm (2006-2010), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội VIII của Đảng bộ thành...

Thông tin trên được công bố hôm nay, (7- 12) tại Kỳ họp HĐND thành phố Hồ Chí Minh khoá VII.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế cả năm (2010) đạt 11,5% so với năm 2009 (cùng kỳ tăng 8,7%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 172.889 tỷ, tăng 20,1%. Đầu tư nước ngoài tăng gấp hai lần, đạt 2,7 tỷ USD. Lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố ước đạt 3,1 triệu, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 158.870 tỷ, tăng 20,69% so với cùng kỳ.

Những kết quả đạt được, theo đánh giá của UBND thành phố là “đã tạo cơ sở hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2010 – năm cuối của kế hoạch 5 năm (2006-2010), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội VIII của Đảng bộ thành phố”.

Theo Nhandan