Thứ hai,  27/06/2022

CG 2010 kết thúc với cam kết tài trợ 7,88 tỷ USD cho Việt Nam

Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) đã kết thúc chiều nay 8-12, với cam kết của các nhà tài trợ đạt 7,88 tỷ USD, trong đó 24 nhà tài trợ song phương cam kết tài trợ 3,28 tỷ USD, năm nhà tài trợ là tổ chức cam kết gần 4,6 tỷ USD.Trong số các nhà tài trợ song phương, Nhật Bản đứng đầu về số vốn ODA cam kết, đạt 1,76 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, Pháp, Đức lần lượt là 412 triệu USD; 221 triệu USD và 199 triệu USD… Có bốn nhà tài trợ chưa công bố số cam kết ODA trong kỳ hội nghị này. Phía các nhà tài trợ là tổ chức, Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ vốn ODA hơn 2,6 tỷ USD; Ngân hàng Phát triển châu Á là 1,5 tỷ USD…Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam cuối năm ngoái, số vốn ODA cam kết đạt hơn tám tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến...

Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) đã kết thúc chiều nay 8-12, với cam kết của các nhà tài trợ đạt 7,88 tỷ USD, trong đó 24 nhà tài trợ song phương cam kết tài trợ 3,28 tỷ USD, năm nhà tài trợ là tổ chức cam kết gần 4,6 tỷ USD.

Trong số các nhà tài trợ song phương, Nhật Bản đứng đầu về số vốn ODA cam kết, đạt 1,76 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, Pháp, Đức lần lượt là 412 triệu USD; 221 triệu USD và 199 triệu USD… Có bốn nhà tài trợ chưa công bố số cam kết ODA trong kỳ hội nghị này. Phía các nhà tài trợ là tổ chức, Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ vốn ODA hơn 2,6 tỷ USD; Ngân hàng Phát triển châu Á là 1,5 tỷ USD…

Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam cuối năm ngoái, số vốn ODA cam kết đạt hơn tám tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo Nhandan