Thứ tư,  18/05/2022

Yêu cầu các ngân hàng tăng vốn cho vay dự trữ hàng Tết

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm nay 8-12 đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), thực hiện cho vay để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết và quý I/2011.Theo văn bản số 9551/NHNN-CSTT, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, thực hiện đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD; Duy trì vốn khả dụng đủ bảo đảm an toàn thanh toán cho các khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức kinh tế và dân cư trong tháng 12-2010 và dịp Tết Nguyên đán Tân Mão; Tập trung các nguồn vốn kết hợp với điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng để tăng khối lượng vốn và tỷ trọng cho vay đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và chi phí sản xuất có hiệu quả của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực hiện các mức...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm nay 8-12 đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), thực hiện cho vay để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết và quý I/2011.

Theo văn bản số 9551/NHNN-CSTT, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, thực hiện đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD; Duy trì vốn khả dụng đủ bảo đảm an toàn thanh toán cho các khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức kinh tế và dân cư trong tháng 12-2010 và dịp Tết Nguyên đán Tân Mão; Tập trung các nguồn vốn kết hợp với điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng để tăng khối lượng vốn và tỷ trọng cho vay đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và chi phí sản xuất có hiệu quả của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực hiện các mức lãi suất huy động và cho vay phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo Nhandan