Thứ ba,  17/05/2022

Kiểm soát chặt việc đăng ký, niêm yết và kê khai giá

Bộ Tài chính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tích cực kiểm soát chặt việc đăng ký giá, niêm yết giá, kê khai giá, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý.Đánh giá về việc giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn đang tiếp tục tăng dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và đưa ra nhiều giải pháp để bình ổn giá thị trường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính nói: “Hầu như năm nào cũng vậy, dịp cuối năm, nhất là dịp Tết giá cả biến động do cung cầu. Yếu tố cung cầu cũng phụ thuộc từng mặt hàng, sự khan hiểm hàng hóa chỉ mang tính cục bộ”.Theo ông Tuấn, các doanh nghiệp, đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng. Còn cơ quan chức năng cũng phối hợp kiểm tra quyết liệt nhằm loại bỏ các trường hợp đầu cơ, tích trữ, găm hàng làm lũng đoạn thị trường. Vai trò của địa phương cũng rất quan trọng, nhất là việc chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường sản xuất để tăng nguồn hàng cũng như...

Bộ Tài chính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tích cực kiểm soát chặt việc đăng ký giá, niêm yết giá, kê khai giá, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý.

Đánh giá về việc giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn đang tiếp tục tăng dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và đưa ra nhiều giải pháp để bình ổn giá thị trường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính nói: “Hầu như năm nào cũng vậy, dịp cuối năm, nhất là dịp Tết giá cả biến động do cung cầu. Yếu tố cung cầu cũng phụ thuộc từng mặt hàng, sự khan hiểm hàng hóa chỉ mang tính cục bộ”.

Theo ông Tuấn, các doanh nghiệp, đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng. Còn cơ quan chức năng cũng phối hợp kiểm tra quyết liệt nhằm loại bỏ các trường hợp đầu cơ, tích trữ, găm hàng làm lũng đoạn thị trường. Vai trò của địa phương cũng rất quan trọng, nhất là việc chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường sản xuất để tăng nguồn hàng cũng như chuẩn bị tốt mặt bằng cho kinh doanh và khơi thông các kênh phân phối để cung cấp đủ, kịp thời hàng hóa cho thị trường.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng đề cập đến việc quản lý khâu phân phối, vì có trường hợp người bán găm hàng, giữ hàng tạo khan hiếm giả tạo để trục lợi.

“Theo tôi, phân phối không tốt thì các khâu trung gian sẽ có thể gửi giá vào đó nên có thể gây ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Nếu làm tốt khâu phân phối thì sẽ điều hòa được giá cả. Vì vậy, phải kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng này. Cho nên, nói đến quản lý giá là phải bao gồm nhiều khâu, từ sản xuất đến phân phối”- ông Tuấn nói.

Về cơ chế phối hợp trong việc quản lý giá cả thị trường hiện nay, ông Tuấn cho biết: Các cơ quan nhận đăng ký giá phải tham vấn với Cục Quản lý giá còn việc kiểm soát giá theo các yếu tố hình thành giá thì do các bộ chuyên ngành rà soát, kiểm soát.

Cục Quản lý giá sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra việc đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương. Đoàn phía Nam đã bắt đầu thực hiện chủ trương này./

Theo Nhandan