Thứ tư,  18/05/2022

Ðà Nẵng: Kiểm soát thị trường và bình ổn giá trong dịp Tết Tân Mão

TP Đà Nẵng vừa có cuộc họp với các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Tân Mão và quý I-2011.Theo đó, TP Đà Nẵng đã chi 4,65 tỷ đồng mua 500 tấn gạo. Công ty CP lương thực Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị 4.000 tấn gạo các loại để phục vụ nhân dân trong dịp Tết và bảo đảm nguồn hàng trong quý I-2011. Các doanh nghiệp đầu mối đã cân đối và dự trữ 2.000 tấn gạo nếp; TP Đà Nẵng hỗ trợ cho Công ty TNHH Đắc Vinh vay không lãi 3,5 tỷ đồng trong thời gian hai tháng để mua khoảng 25 tấn thịt heo phục vụ Tết; hỗ trợ Công ty Đắc Vinh 100 triệu đồng triển khai thực hiện bán thịt heo tại 11 điểm bán cố định ở các chợ và 2 xe lưu động đi đến các xã vùng ven và khu công nghiệp. Trên địa bàn thành phố hiện...

TP Đà Nẵng vừa có cuộc họp với các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Tân Mão và quý I-2011.

Theo đó, TP Đà Nẵng đã chi 4,65 tỷ đồng mua 500 tấn gạo. Công ty CP lương thực Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị 4.000 tấn gạo các loại để phục vụ nhân dân trong dịp Tết và bảo đảm nguồn hàng trong quý I-2011. Các doanh nghiệp đầu mối đã cân đối và dự trữ 2.000 tấn gạo nếp; TP Đà Nẵng hỗ trợ cho Công ty TNHH Đắc Vinh vay không lãi 3,5 tỷ đồng trong thời gian hai tháng để mua khoảng 25 tấn thịt heo phục vụ Tết; hỗ trợ Công ty Đắc Vinh 100 triệu đồng triển khai thực hiện bán thịt heo tại 11 điểm bán cố định ở các chợ và 2 xe lưu động đi đến các xã vùng ven và khu công nghiệp. Trên địa bàn thành phố hiện có bảy doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Theo Nhandan