Thứ bảy,  10/04/2021

Ngành thuế thực hiện thu vượt 11% dự toán

Năm 2010, ngành thuế ước đạt tổng số thu vượt 11% dự toán, tăng 21,4% so năm 2009. Trong đó, thu từ dầu thô ước vượt 6,8%, tăng 17%; thu nội địa ước vượt 12%, tăng 22,4%. Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh vượt 6,6% dự toán, tăng 28,7% so năm trước. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế và các địa phương ước thu đều tăng trưởng và vượt mức dự toán.Có được kết quả nêu trên là do: Kinh tế nước ta năm 2010 có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, GDP tăng trưởng khoảng 6,7% (mục tiêu đề ra 6,5%); kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19,1% (kế hoạch 6%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 41% GDP; giá dầu thô vượt dự toán 10,5 USD/thùng; các ngành kinh tế trọng điểm đóng góp số thu lớn cho ngân sách Nhà nước (NSNN) đều có mức tăng trưởng khá. Từ ngày 1-1-2010, hầu hết các chính sách miễn, giảm thuế áp dụng trong năm 2009 đã dừng thực hiện, tạo điều kiện cho việc gia tăng số thu NSNN. Mặt khác, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy...

Năm 2010, ngành thuế ước đạt tổng số thu vượt 11% dự toán, tăng 21,4% so năm 2009. Trong đó, thu từ dầu thô ước vượt 6,8%, tăng 17%; thu nội địa ước vượt 12%, tăng 22,4%. Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh vượt 6,6% dự toán, tăng 28,7% so năm trước. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế và các địa phương ước thu đều tăng trưởng và vượt mức dự toán.

Có được kết quả nêu trên là do: Kinh tế nước ta năm 2010 có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, GDP tăng trưởng khoảng 6,7% (mục tiêu đề ra 6,5%); kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19,1% (kế hoạch 6%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 41% GDP; giá dầu thô vượt dự toán 10,5 USD/thùng; các ngành kinh tế trọng điểm đóng góp số thu lớn cho ngân sách Nhà nước (NSNN) đều có mức tăng trưởng khá. Từ ngày 1-1-2010, hầu hết các chính sách miễn, giảm thuế áp dụng trong năm 2009 đã dừng thực hiện, tạo điều kiện cho việc gia tăng số thu NSNN. Mặt khác, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, ngày 12-2-2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg, cho phép tiếp tục gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 thêm ba tháng.

Công tác quản lý thu được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp hành động chặt chẽ của các ngành, cấp và đoàn thể. Về ngành thuế, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phấn đấu khai thác tăng thu để Nhà nước có thêm nguồn lực thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, nên ngay từ những ngày, tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ thu năm 2010 phấn đấu tăng tối thiểu 10% cho cục thuế các địa phương. Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác gồm Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị chuyên môn để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thuế của địa phương, đặc biệt là các địa phương trọng điểm thu.

Trong năm 2010, toàn ngành đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu có hiệu quả như: Tăng cường kiểm soát kê khai, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; tăng cường đôn đốc thu nợ, đặt mục tiêu thu đạt hơn 80% số nợ có khả năng thu tại thời điểm 31-12-2009, phấn đấu đến cuối năm 2010 tổng số nợ thuế không vượt qua 6% số thuế thực thu trong năm; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có nhiều rủi ro; chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế với việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức thông tin, thể hiện.

Bên cạnh đó, ngành thuế đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ và công tác hiện đại hóa, trong đó thực hiện thí điểm kê khai thuế qua mạng, phối hợp thu thuế qua hệ thống ngân hàng, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị ngành thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính và Ngân hàng,… để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN.

Trong thời điểm cuối năm, ngành thuế tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thu và đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu Nhà nước giao với mức cao nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm năm (2006 – 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X.

Theo Nhandan