Thứ năm,  22/04/2021

Sáng kiến minh bạch công nghiệp khai khoáng

Ngày 10-12, Bộ Công thương phối hợp Đại sứ quán Na Uy tổ chức hội thảo Giới thiệu sáng kiến minh bạch về công nghiệp khai khoáng (EITI). Tính đến tháng 6 vừa qua, sáng kiến này đã được thực hiện ở 31 nước trên thế giới, nhằm góp phần quản lý hiệu quả các nguồn thu từ thiên nhiên.Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, với hơn 5.000 mỏ và điểm khoáng sản của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó nhiều loại có trữ lượng tài nguyên lớn và giá trị cao như bô-xít, than, ti-tan... Phát triển bền vững cũng như minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng của nước ta trong quá trình phát triển và hội nhập là yêu cầu quan trọng. Luật Khoáng sản quy định tài nguyên, khoáng sản là sở hữu toàn dân và nguồn thu từ khai khoáng được sử dụng để phát triển đất nước, điều này cũng giống mục tiêu, nguyên tắc của...

Ngày 10-12, Bộ Công thương phối hợp Đại sứ quán Na Uy tổ chức hội thảo Giới thiệu sáng kiến minh bạch về công nghiệp khai khoáng (EITI). Tính đến tháng 6 vừa qua, sáng kiến này đã được thực hiện ở 31 nước trên thế giới, nhằm góp phần quản lý hiệu quả các nguồn thu từ thiên nhiên.

Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, với hơn 5.000 mỏ và điểm khoáng sản của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó nhiều loại có trữ lượng tài nguyên lớn và giá trị cao như bô-xít, than, ti-tan… Phát triển bền vững cũng như minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng của nước ta trong quá trình phát triển và hội nhập là yêu cầu quan trọng. Luật Khoáng sản quy định tài nguyên, khoáng sản là sở hữu toàn dân và nguồn thu từ khai khoáng được sử dụng để phát triển đất nước, điều này cũng giống mục tiêu, nguyên tắc của EITI.

Theo Nhandan