Thứ bảy,  10/04/2021

Kết nối liên thông hệ thống POS

Ngày 9-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước công bố kết nối liên thông hệ thống POS.Ba Công ty Banknetvn, Smartlink và V.N.B.C đã hoàn thành kết nối liên thông hệ thống thanh toán thẻ trong nước (thẻ ATM) qua POS cho 15 ngân hàng thương mại tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho chủ thẻ của một trong 15 ngân hàng tham gia kết nối có thể sử dụng thẻ để thanh toán tại POS của 14 ngân hàng khác, khắc phục được hạn chế trước đây của thẻ thanh toán trong nước (thẻ của ngân hàng nào chỉ thanh toán được tại hệ thống POS của ngân hàng đó).Hàng trăm đơn vị cung ứng nhiều loại ngành nghề, dịch vụ khác nhau tại địa bàn TP Hồ Chí Minh gồm khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, bệnh viện, hãng ta-xi... đã triển khai thanh toán bằng thẻ trong nước, góp phần tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh...

Ngày 9-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước công bố kết nối liên thông hệ thống POS.

Ba Công ty Banknetvn, Smartlink và V.N.B.C đã hoàn thành kết nối liên thông hệ thống thanh toán thẻ trong nước (thẻ ATM) qua POS cho 15 ngân hàng thương mại tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho chủ thẻ của một trong 15 ngân hàng tham gia kết nối có thể sử dụng thẻ để thanh toán tại POS của 14 ngân hàng khác, khắc phục được hạn chế trước đây của thẻ thanh toán trong nước (thẻ của ngân hàng nào chỉ thanh toán được tại hệ thống POS của ngân hàng đó).

Hàng trăm đơn vị cung ứng nhiều loại ngành nghề, dịch vụ khác nhau tại địa bàn TP Hồ Chí Minh gồm khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, bệnh viện, hãng ta-xi… đã triển khai thanh toán bằng thẻ trong nước, góp phần tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Theo Nhandan