Thứ sáu,  16/04/2021

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu hơn 650 nghìn tấn cá tra

Các tỉnh ĐBSCL đang nhân rộng mô hình nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn GAP (sản xuất nông nghiệp tốt) và CoC (bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường); tăng cường đào tạo nhân lực phục vụ nuôi trồng, khai thác và chế biến; hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhằm đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng tốt các đòi hỏi khắt khe của thị trường quốc tế....

Các tỉnh ĐBSCL đang nhân rộng mô hình nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn GAP (sản xuất nông nghiệp tốt) và CoC (bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường); tăng cường đào tạo nhân lực phục vụ nuôi trồng, khai thác và chế biến; hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhằm đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng tốt các đòi hỏi khắt khe của thị trường quốc tế.

Theo Nhandan