Thứ hai,  23/05/2022

Hỗ trợ phát triển hạ tầng đảo Phú Quốc

Tại Công văn số 1952/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng 100% vốn ngân sách trung ương để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) do tỉnh này được đầu tư thực hiện bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Các dự án nêu trên bao gồm đường trục bắc - nam, đường vòng quanh đảo, Cảng Dương Đông. Đối với dự án còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh thực hiện theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày...

Tại Công văn số 1952/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng 100% vốn ngân sách trung ương để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) do tỉnh này được đầu tư thực hiện bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Các dự án nêu trên bao gồm đường trục bắc – nam, đường vòng quanh đảo, Cảng Dương Đông. Đối với dự án còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh thực hiện theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 4-1-2006.

Theo Nhandan