Thứ ba,  17/05/2022

Lâm Ðồng nuôi cá nước lạnh đạt giá trị cao

Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, với suất đầu tư nuôi ao nước chảy bình quân 3 tỷ đồng/ha và nuôi lồng bè 12 tỷ đồng/ha, Lâm Đồng đã có mô hình nuôi cá nước lạnh ứng dụng công nghệ cao cho năng suất lên đến 60 tấn/ha, giá trị sản xuất đạt 1 triệu USD/ha.Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 21 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có chín doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất con giống, cá nước lạnh thương phẩm có hiệu quả với diện tích 40 ha, tổng vốn đầu tư 168 tỷ đồng. Năng suất cá hồi bình quân 13,5 tấn/ha, doanh thu đạt khoảng 3 - 4 tỷ đồng/ha/năm. Đối với cá tầm nuôi bằng lồng bè năng suất từ 10 - 15 kg/m3 (30 - 50 kg/m2), doanh thu đạt 6 - 8 tỷ đồng/1.000 m2/năm, lợi nhuận đạt khoảng 40%.Nuôi cá nước lạnh được phát triển tại Lâm Đồng từ năm 2006, đến nay tỉnh đã đầu tư 850 triệu đồng hỗ trợ xây dựng năm mô hình tại Đà Lạt, Đức Trọng và Lạc...

Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, với suất đầu tư nuôi ao nước chảy bình quân 3 tỷ đồng/ha và nuôi lồng bè 12 tỷ đồng/ha, Lâm Đồng đã có mô hình nuôi cá nước lạnh ứng dụng công nghệ cao cho năng suất lên đến 60 tấn/ha, giá trị sản xuất đạt 1 triệu USD/ha.

Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 21 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có chín doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất con giống, cá nước lạnh thương phẩm có hiệu quả với diện tích 40 ha, tổng vốn đầu tư 168 tỷ đồng. Năng suất cá hồi bình quân 13,5 tấn/ha, doanh thu đạt khoảng 3 – 4 tỷ đồng/ha/năm. Đối với cá tầm nuôi bằng lồng bè năng suất từ 10 – 15 kg/m3 (30 – 50 kg/m2), doanh thu đạt 6 – 8 tỷ đồng/1.000 m2/năm, lợi nhuận đạt khoảng 40%.

Nuôi cá nước lạnh được phát triển tại Lâm Đồng từ năm 2006, đến nay tỉnh đã đầu tư 850 triệu đồng hỗ trợ xây dựng năm mô hình tại Đà Lạt, Đức Trọng và Lạc Dương.

Theo Nhandan