Thứ ba,  17/05/2022

Hướng dẫn phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa

Để điều hành thu mua có hiệu quả và góp phần tiêu thụ lúa cho người sản xuất thì phải công bố giá thành sản xuất và giá mua lúa định hướng ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất trong năm.Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 1-11-2010 hướng dẫn phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong...

Để điều hành thu mua có hiệu quả và góp phần tiêu thụ lúa cho người sản xuất thì phải công bố giá thành sản xuất và giá mua lúa định hướng ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất trong năm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 1-11-2010 hướng dẫn phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm.

Theo Nhandan