Thứ tư,  18/05/2022

26,2 tỷ đồng quảng bá sản phẩm gốm Bàu Trúc

Đó là tổng kinh phí để triển khai dự án quảng bá sản phẩm gốm mỹ nghệ Bàu Trúc của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở huyện Ninh Phước do Sở Công thương Ninh Thuận vừa ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Làng nghề Việt Nam, thuộc Hiệp hội làng nghề Việt Nam.Trong đó, kinh phí xây dựng Trung tâm trưng bày và kinh doanh sản phẩm gốm 4,3 tỷ đồng, đầu tư và tổ chức tiếp thị 13,6 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác.Theo đó, từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, dự án tập trung nâng cao kỹ năng sản xuất, tiếp thị và bán sản phẩm theo hướng đổi mới, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.Làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận được đánh giá làmột trong những làng nghề cổ xưa nhất khu vực Đông Nam .Các nghệ nhân vẫn giữ nguyên các phương thức sản xuất thủ công do tổ tiên truyền lại để nặn sản phẩm, tạo nét văn hóa Chăm đặc sắc và riêng...

Đó là tổng kinh phí để triển khai dự án quảng bá sản phẩm gốm mỹ nghệ Bàu Trúc của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở huyện Ninh Phước do Sở Công thương Ninh Thuận vừa ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Làng nghề Việt Nam, thuộc Hiệp hội làng nghề Việt Nam.

Trong đó, kinh phí xây dựng Trung tâm trưng bày và kinh doanh sản phẩm gốm 4,3 tỷ đồng, đầu tư và tổ chức tiếp thị 13,6 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác.

Theo đó, từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, dự án tập trung nâng cao kỹ năng sản xuất, tiếp thị và bán sản phẩm theo hướng đổi mới, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận được đánh giá làmột trong những làng nghề cổ xưa nhất khu vực Đông Nam .Các nghệ nhân vẫn giữ nguyên các phương thức sản xuất thủ công do tổ tiên truyền lại để nặn sản phẩm, tạo nét văn hóa Chăm đặc sắc và riêng biệt.

Theo Nhandan