Thứ tư,  18/05/2022

Ngân hàng Chính sách tỉnh: Sau hơn 3 tháng thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 13/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực và hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ cho vay thông qua hệ thông Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách tỉnh đã quán triệt triển khai ngay tới các phòng giao dịch cấp huyện, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thu hồi nợ, lãi tồn đọng từ cấp huyện đến cấp xã. Đến nay, sau hơn 3 tháng thực hiện, công tác thu nợ, thu lãi trên địa bàn toàn tỉnh đã có những kết quả đáng ghi nhận.Cơ sở sản xuất gạch ở xã Bình Phúc huyện Văn QuanChính sách tín dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã được Ngân hàng Chính sách quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để triển khai thực hiện. Đến nay, chi nhánh đã thực hiện cho vay với tổng số tiền trên 1.059 tỷ đồng, tạo điều kiện...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 13/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực và hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ cho vay thông qua hệ thông Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách tỉnh đã quán triệt triển khai ngay tới các phòng giao dịch cấp huyện, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thu hồi nợ, lãi tồn đọng từ cấp huyện đến cấp xã. Đến nay, sau hơn 3 tháng thực hiện, công tác thu nợ, thu lãi trên địa bàn toàn tỉnh đã có những kết quả đáng ghi nhận.
Cơ sở sản xuất gạch ở xã Bình Phúc huyện Văn Quan
Chính sách tín dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã được Ngân hàng Chính sách quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp để triển khai thực hiện. Đến nay, chi nhánh đã thực hiện cho vay với tổng số tiền trên 1.059 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 83 nghìn hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hành trăm đối tượng lao động được tạo điều kiện việc làm, ổn định thu nhập, các học sinh sinh viên nghèo có tiền ăn học… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chương trình vốn vay ưu đãi những năm qua vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn như: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, một số hộ gia đình có thu nhập từ việc sử dụng vốn nhưng cố tình chây ỳ không trả nợ, lãi, nhiều tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn còn lợi dụng sự tín nhiệm của tổ viên thu nợ của các hộ hội viên trong tổ mình quản lý không trả cho ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân…
Từ thực tế đó, nợ quá hạn, chây ỳ, xâm tiêu chiếm tỷ lệ cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn trên địa bàn. Để khắc phục những tồn tại, khó khăn đó, nhằm bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo các chương trình vốn được thực hiện cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng và ngày càng phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách tỉnh đã chủ động thực hiện những biện pháp về phối hợp, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình từ cho vay đến sử dụng và thu hồi vốn trong dân. Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND, Ngân hàng đã quán triệt, triển khai ngay đến các phòng giao dịch, chủ trì phối hợp với các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể thành lập Ban chỉ đạo xử lý thu hồi nợ, thu lãi tồn đọng; tiến hành rà soát và chuẩn bị hồ sơ về các đối tượng nợ quá hạn, nợ chây ỳ, xâm tiêu; xây dựng kế hoạch thu nợ, lãi cụ thể. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các phòng giao dịch, có báo cáo về tình hình sử dụng vốn tại địa phương. Ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo, các đoàn công tác liên ngành từ tỉnh đến huyện đã trực tiếp đi cơ sở đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng. Trong quá trình thực hiện, Ngân hàng chủ động có những biện pháp xử lý thích hợp đối với từng trường hợp. Ngân hàng thực hiện cưỡng chế, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các đối tượng chây ỳ, không chịu trả nợ; các tập thể cho vay không đúng đối tượng. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện để trả nợ phải viết cam kết trả nợ dần qua các tháng, các năm. Từ những biện pháp tích cực, thực hiện đồng bộ ở các địa phương, đến thời điểm này Ngân hàng đã thu nợ đạt trên 137 tỷ đồng, nợ quá hạn giảm từ 9 tỷ đồng(đầu năm 2010) xuống còn 7,6 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai với quy mô lớn, tăng các đối tượng cho vay. Do đó, để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng gắn với bảo toàn nguồn vốn, có vốn cho vay mới, Ngân hàng Chính sách tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở để cho vay đúng chế độ, thu nợ, thu lãi kịp thời. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả các chương trình vay, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lâm Như