Thứ ba,  17/05/2022

Bán hóa đơn cho doanh nghiệp sử dụng đến ngày 31-3-2011

Ngày 14-12, Bộ Tài chính có Công văn số 16988/BTC về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung như sau:Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số cục thuế và doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng với nhà in đặt in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Nhưng đến tháng 2 hoặc tháng 3-2011, nhà in mới giao hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng. Căn cứ tình hình thực tế này, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế: Từ nay đến ngày 31-12-2010, bán hóa đơn (do Bộ Tài chính phát hành) cho doanh nghiệp bảo đảm đủ số lượng sử dụng đến ngày 31-3-2011. Tăng cường cán bộ, tập trung phục vụ, tạo thuận lợi cho việc bán hóa đơn. Khẩn trương thực hiện để tháo gỡ vướng mắc cho doanh...

Ngày 14-12, Bộ Tài chính có Công văn số 16988/BTC về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung như sau:

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số cục thuế và doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng với nhà in đặt in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Nhưng đến tháng 2 hoặc tháng 3-2011, nhà in mới giao hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng. Căn cứ tình hình thực tế này, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế: Từ nay đến ngày 31-12-2010, bán hóa đơn (do Bộ Tài chính phát hành) cho doanh nghiệp bảo đảm đủ số lượng sử dụng đến ngày 31-3-2011. Tăng cường cán bộ, tập trung phục vụ, tạo thuận lợi cho việc bán hóa đơn. Khẩn trương thực hiện để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo Nhandan