Thứ ba,  17/05/2022

Ngân hàng Nhà nước giám sát việc thực hiện đồng thuận lãi suất

Ngày 14-12, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hiệp hội Ngân hàng và các ngân hàng thương mại đã họp bàn việc thực hiện cam kết lãi suất huy động VND niêm yết của các ngân hàng không vượt quá 14%/năm. Theo đó, các chương trình khuyến mãi cần đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. NHNN sẽ giám sát việc thực hiện các cam kết nêu trên của các ngân hàng và có chế tài xử phạt nghiêm minh. Trước đó, NHNN thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cách chức Giám đốc Techcombank Chi nhánh Phú Mỹ Hưng vì chi nhánh này vẫn huy động lãi suất 16,8%/năm trong khi Tổng Giám đốc Techcombank đã có văn bản yêu cầu dừng ngay chương trình huy động lãi suất 17%/năm và có thái độ bất hợp tác đối với đoàn kiểm tra của...

Ngày 14-12, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hiệp hội Ngân hàng và các ngân hàng thương mại đã họp bàn việc thực hiện cam kết lãi suất huy động VND niêm yết của các ngân hàng không vượt quá 14%/năm. Theo đó, các chương trình khuyến mãi cần đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. NHNN sẽ giám sát việc thực hiện các cam kết nêu trên của các ngân hàng và có chế tài xử phạt nghiêm minh. Trước đó, NHNN thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có công văn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cách chức Giám đốc Techcombank Chi nhánh Phú Mỹ Hưng vì chi nhánh này vẫn huy động lãi suất 16,8%/năm trong khi Tổng Giám đốc Techcombank đã có văn bản yêu cầu dừng ngay chương trình huy động lãi suất 17%/năm và có thái độ bất hợp tác đối với đoàn kiểm tra của NHNN.

Theo Nhandan