Thứ ba,  17/05/2022

Gần 2,4 tỷ USD cho giao thông tại TP Hồ Chí Minh

Hai dự án bao gồm: Xây dựng tàu điện ngầm và đường sắt cao tốc sắp triển khai tại TP Hồ Chí Minh đã có nguồn vốn đầu tư. Theo đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ hỗ trợ hơn 1,1 tỷ USD (540 triệu USD cho dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và 636 triệu USD cho dự án xây đường cao tốc); Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW Bankengrupe (313 triệu USD) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) (195 triệu USD), Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp 635 triệu USD và số tiền còn lại sẽ do Chính phủ Việt Nam tài trợ. Theo đánh giá, khi đi vào hoạt động, các dự án này sẽ góp phần giảm áp lực của tình trạng quá tải về giao thông, giảm thời gian lưu thông và tỷ lệ tai...

Hai dự án bao gồm: Xây dựng tàu điện ngầm và đường sắt cao tốc sắp triển khai tại TP Hồ Chí Minh đã có nguồn vốn đầu tư. Theo đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ hỗ trợ hơn 1,1 tỷ USD (540 triệu USD cho dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm và 636 triệu USD cho dự án xây đường cao tốc); Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW Bankengrupe (313 triệu USD) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) (195 triệu USD), Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp 635 triệu USD và số tiền còn lại sẽ do Chính phủ Việt Nam tài trợ. Theo đánh giá, khi đi vào hoạt động, các dự án này sẽ góp phần giảm áp lực của tình trạng quá tải về giao thông, giảm thời gian lưu thông và tỷ lệ tai nạn.

Theo Nhandan