Thứ tư,  18/05/2022

Hải quan Lạng Sơn: Hiện đại hoá để tăng thu

LSO-Với nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, bảo vệ nền kinh tế đất nước, Hải quan Lạng Sơn đã không ngừng cải cách hiện đại hoá, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới, tăng thu ngân sách nhà nước.Với vai trò bảo vệ nền kinh tế trong nước Hải quan Lạng Sơn giữ trọng trách quản lý nhà nước về Hải quan hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đứng trước thách thức là cơ sở vật chất xuống cấp, công nghệ chưa theo kịp các nước trong khu vực, trong khi đó hạn chế về trang bị, trình độ năng lực cán bộ còn nhiều bất cập điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hoá xuất nhập khẩu, quản lý địa bàn hải quan. Đứng trước yêu cầu bức bách của hội nhập và phát triển, Hải quan Lạng Sơn đã bứt phá tạo ra bức tranh toàn cảnh về hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông...

LSO-Với nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, bảo vệ nền kinh tế đất nước, Hải quan Lạng Sơn đã không ngừng cải cách hiện đại hoá, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới, tăng thu ngân sách nhà nước.
Với vai trò bảo vệ nền kinh tế trong nước Hải quan Lạng Sơn giữ trọng trách quản lý nhà nước về Hải quan hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đứng trước thách thức là cơ sở vật chất xuống cấp, công nghệ chưa theo kịp các nước trong khu vực, trong khi đó hạn chế về trang bị, trình độ năng lực cán bộ còn nhiều bất cập điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hoá xuất nhập khẩu, quản lý địa bàn hải quan. Đứng trước yêu cầu bức bách của hội nhập và phát triển, Hải quan Lạng Sơn đã bứt phá tạo ra bức tranh toàn cảnh về hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và hải quan điện tử.
Cán bộ hải quan Hữu Nghị kiểm hóa hàng nhập khẩu
Ngay sau khi có Quyết định 465/QĐ-BTC ngày 14/3/2008, của Bộ Tài chính về cải cách hiện đại hoá hải quan giai đoạn 2008-2010, Cục Hải quan Lạng Sơn đã nhận thức, đây là sợi chỉ vạch đường cho tiến trình hiện đại hoá. Rất nhanh Cục đã triển khai thống nhất nhận thức cho toàn ngành về hiện đại hoá cải cách thủ tục hành chính. Nhấn mạnh công tác tuyên truyền, 100% cán bộ công chức Hải quan học tập, coi đây là chìa khoá đề mở đường các bước cải cách bao gồm; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hiện đại hoá, nâng cao chất lượng quản lý hành chính, hiện đại hoá công sở. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo hải quan điện tử. Tháng 8/2009 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 103/2009/QĐ-TTg chọn Hải quan Lạng Sơn là 1 trong 10 Cục Hải quan thực hiện thí điểm khai hải quan điện tử. Trên nền khai báo Hải quan từ xa đã được triển khai ở 100% chi cục, Cục liên tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm khai báo, từ đó tập huấn cho can bộ chuyên trách. Việc thực hiện được tiến hành từng bước theo kiểu “dò đá qua sông” ở hải quan Khu công nghiệp Bắc Giang, Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị, Hải quan Ga đường sắt Đồng Đăng. Sau khi hệ thống khai báo điện tử thông suốt ở cả 3 chi cục, Cục Hải quan Lạng Sơn quyết định nhân rộng loại hình khai báo dựa trên việc phê duyệt kế hoạch của Tổng cục. Trên nền khai báo từ xa, kinh nghiệm khai điện tử 3 chi cục, việc khai báo hải quan điện tử ở cửa khẩu Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh diễn ra khá thuận lợi, chỉ trong vòng 3 tháng từ 6 đến tháng 8/2010, toàn bộ hệ thống đã được đưa vào vận hành, chạy thử và sửa chữa khắc phục. Đến khi chạy chính thức vào ngày 1/8/2010, thì toàn bộ hệ thống khai điện tử đã được hoà mạng chung. Trên cơ sở khắc phục khó khăn toàn bộ hệ thống xảy ra rất ít lỗi, tích cực phục vụ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Ông Phùng Quang Hội, Chi Cục trưởng Hải quan Tân Thanh cho biết, khai hải quan điện tử đã giúp tiết kiệm một nửa thời gian, với những lô hàng “luồng xanh” thời gian thông quan chỉ còn 5 phút, qua đó hàng hoá được giải phóng nhanh chống ách tắc và tăng thu ngân sách cho nhà nước. Hiện nay 6/6 chi cục hải quan đã hoàn thành khai báo hải quan điện tử, nhiều chi cục đã đạt 100% tờ khai điện tử, từ đó góp phần tích cực vào hiện đại hoá hải quan. Để hiện đại hoá, một trong những yêu cầu là máy tính và phần mềm, Hải quan Lạng Sơn đã triển khai 18 phần mềm ứng dụng, trang bị 32 máy chủ, 250 bộ máy trạm, hạ tầng công nghệ đảm bảo hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập. Qua hiện đại hoá, áp dụng nhiều biện pháp rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế qua ngân hàng, kho bạc nên số thu số doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn ngày càng cao.

Dự ước đến 31/12/2010, tổng số thu sẽ đạt 2.000 tỷ đồng, kim ngạch 2.200 triệu USD, kết quả đó là quá trình nỗ lực hiện đại hoá tăng thu ngân sách ở Hải quan Lạng Sơn đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập.

Nguyễn Nhật Anh