Thứ ba,  17/05/2022

Tiết kiệm hơn 4 tỷ kW giờ điện trong giai đoạn 2006-2010

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010. Tại Hội nghị, Bộ Công thương cho biết, trong năm năm 2006-2010, các tỉnh, thành phố đã tiết kiệm được 4,039 tỷ kW giờ điện, đạt 127% kế hoạch, bằng 1,4% sản lượng điện thương phẩm, tập trung vào các lĩnh vực sử dụng điện chủ yếu là cơ quan, công sở khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất-kinh doanh và sinh hoạt-dịch vụ. Năm 2010, lượng điện tiết kiệm ước đạt hơn 1,18 tỷ kW giờ, bằng 142% kế hoạch, tương đương 1,41% sản lượng điện thương phẩm.Hội nghị cũng đánh giá Chương trình đã triển khai thành công, góp phần giảm căng thẳng thiếu điện trong năm năm qua. Tuy nhiên, để tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công thương kiến nghị các giải pháp, tập trung việc: Hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; kiện toàn bộ máy tổ chức từ T.Ư đến địa phương nhằm thực hiện, giám sát và điều phối các hoạt động sử dụng năng lượng; các...

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010. Tại Hội nghị, Bộ Công thương cho biết, trong năm năm 2006-2010, các tỉnh, thành phố đã tiết kiệm được 4,039 tỷ kW giờ điện, đạt 127% kế hoạch, bằng 1,4% sản lượng điện thương phẩm, tập trung vào các lĩnh vực sử dụng điện chủ yếu là cơ quan, công sở khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất-kinh doanh và sinh hoạt-dịch vụ. Năm 2010, lượng điện tiết kiệm ước đạt hơn 1,18 tỷ kW giờ, bằng 142% kế hoạch, tương đương 1,41% sản lượng điện thương phẩm.

Hội nghị cũng đánh giá Chương trình đã triển khai thành công, góp phần giảm căng thẳng thiếu điện trong năm năm qua. Tuy nhiên, để tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công thương kiến nghị các giải pháp, tập trung việc: Hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; kiện toàn bộ máy tổ chức từ T.Ư đến địa phương nhằm thực hiện, giám sát và điều phối các hoạt động sử dụng năng lượng; các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục vai trò chủ động phối hợp các địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động tiết kiệm năng lượng; các tập đoàn kinh tế chủ động, tích cực triển khai các chương trình tiết kiệm điện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp tiết kiệm điện…

Theo Nhandan