Thứ bảy,  02/07/2022

Tỷ giá ngày 16-12-2010

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 16-12 như sau: 1 USD = 18.932 đồng Việt...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 16-12 như sau: 1 USD = 18.932 đồng Việt Nam.

Theo Nhandan