Thứ bảy,  02/07/2022

Các ngân hàng đồng loạt thực hiện cam kết lãi suất huy động VND không vượt quá 14%/năm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành văn bản số 9779/NHNN-CSTT ngày 14-12 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá...) của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân, bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm.Mức lãi suất huy động vốn cao nhất này được thực hiện kể từ ngày 15-12-2010 và điều chỉnh giảm phù hợp với tình hình lạm phát và cung - cầu vốn thị trường; đồng thời, niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm huy động vốn. Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thanh tra, giám sát và xử lý đối với tổ chức tín dụng (chi nhánh) vi phạm quy định về mức lãi suất huy động vốn cao nhất bằng đồng Việt Nam, đồng thời báo cáo kịp thời việc xử lý về NHNN Việt Nam.Ngay sau động thái này của NHNN, sáng 15-12, hàng loạt ngân hàng điều chỉnh lãi suất...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành văn bản số 9779/NHNN-CSTT ngày 14-12 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá…) của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân, bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm.

Mức lãi suất huy động vốn cao nhất này được thực hiện kể từ ngày 15-12-2010 và điều chỉnh giảm phù hợp với tình hình lạm phát và cung – cầu vốn thị trường; đồng thời, niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm huy động vốn. Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thanh tra, giám sát và xử lý đối với tổ chức tín dụng (chi nhánh) vi phạm quy định về mức lãi suất huy động vốn cao nhất bằng đồng Việt Nam, đồng thời báo cáo kịp thời việc xử lý về NHNN Việt Nam.

Ngay sau động thái này của NHNN, sáng 15-12, hàng loạt ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động theo cam kết với NHNN và các thành viên Hiệp hội Ngân hàng. Ngân hàng TMCP Á Châu ACB áp dụng mức lãi suất cao nhất 14%/năm, có hiệu lực từ 9 giờ ngày 15-12-2010. Đối với tiền gửi có kỳ hạn truyền thống VND, ACB điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ từ 15,5%/năm xuống 14%/năm. Đối với tiền gửi lãi suất thả nổi, mức cao nhất 14%/năm áp dụng cho kỳ hạn một tháng, hai tháng, ba tháng và 12 tháng. Tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nâm (Vietcombank), mức lãi suất 14%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ một đến ba tháng, các kỳ hạn khác áp dụng mức chung 12%/năm, kỳ hạn 14 ngày đối với tiền gửi tiết kiệm là 8%/năm, bảy ngày là 7,5%/năm. GP.Bank công bố áp dụng mức lãi suất 14%/năm cho kỳ hạn một tháng, ba tháng, sáu tháng và chín tháng. Ngân hàng Liên Việt áp dụng mức lãi suất 14%/năm áp dụng các kỳ hạn ba tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, 12 tháng. Các kỳ hạn bốn tháng, năm tháng là 13,2%/năm, kỳ hạn chín tháng là 12,5%/năm. Sở Giao dịch Agribank áp dụng một số thay đổi về lãi suất huy động đối với nhiều loại kỳ hạn. Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng VND kỳ hạn một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng ở Sở Giao dịch Agribank được hưởng mức lãi suất 14,00%/năm. Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bậc thang bằng VND được hưởng mức lãi suất 14,00%/năm cho các bậc hai, ba; 13,50%/năm cho các bậc bốn, năm, sáu, bảy.

Khách hàng là tổ chức gửi tiết kiệm bằng VND ở Sở Giao dịch Agribank được hưởng mức lãi suất huy động như sau: kỳ hạn một tháng – lãi suất 13,50%/năm; hai tháng, ba tháng – 13,80%/năm; các kỳ hạn sáu tháng, chín tháng, 12 tháng, 24 tháng đều được áp dụng mức lãi suất 13,50%/năm.

Ngoài ra, đối với kỳ phiếu VND trả lãi trước cho khách hàng cá nhân và khách hàng là tổ chức kinh tế (không áp dụng đối với tổ chức tín dụng) Sở Giao dịch Agribank phát hành từ ngày 15-11-2010 đến hết ngày 31-12-2010, mức lãi suất mới là 14,00%/năm (kỳ hạn ba tháng) và 13,95%/năm (kỳ hạn 6 tháng).

Được biết, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã yêu cầu các ngân hàng thương mại cần công khai biểu lãi suất huy động, tránh tình trạng thỏa thuận lãi suất ngầm như trước. Đồng thời, Thống đốc chỉ đạo chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm việc thực hiện huy động lãi suất VND trên địa bàn. Thời gian qua đã có hai lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Techcombank và Agribank bị đề nghị cách chức vì đã vi phạm về huy động vốn VND vượt quy định.

Theo Nhandan